Tag Archive | god no god

God No God

god-no-god

உன் பாவங்களை என் சிலுவையில்

சுமக்கிறேன் என்று சொல்ல நான் யேசுவும் இல்லை

உன் பாவங்களில் இருந்து உன்னைக்

காத்திடுவேன் என்று சொல்ல நான் கண்ணனும் இல்லை

உன்னைப் போல் பல பாவங்களையும் செய்யும்

சராசரி மனிதனைக் கடவுளாக்கிடும்  மானிடனே,

இறைவன் என்பவன்

ஒருவனே

என்பதனை என்று நீ அறிவாயோ??

Advertisements