Tag Archive | friendship

இவர்களும் மனிதர்களா?

friend-end

தந்தையிடம் சொல்ல முடியாததையும்

தாயிடம் பகிற முடியாததையும்

சகோதரனிடமும், கணவனிடமும்

சொல்ல முடியாத விஷயத்தையும்

அனைத்தும் சொல்லிடுவாள்

நண்பன் அவனை

சகோதரனாக எண்ணிடுவாள்

இவனை தன் நண்பன்

ஆயுள் வரை நட்புடன்

இருந்திடுவான் என எதிர்பார்ப்பில்

துரோகியாக நண்பன்

மாறிடும் நிலை வராது எனும் நம்பிக்கையில்

தன் மனதில் உள்ளதை நண்பனிடம்

சொல்லிய மன நிம்மதியில் அவள்…

தனக்குள் இருந்த மனபாரம்

குறைந்தது எனும் திருப்தியில்.

துரோகியாக நண்பன் மாறிடுவான்,

ஒரு சிறு விரிசல்

அந்த நட்புக்குள் வரும் நேரம்

சகோதரனும் சாக்கடையாவான்

தந்தை என்றுச் சொல்பவனும்

சிந்தையில்லாது மாறிடுவான்

நட்பும் உடைந்து போகும்

சுயமில்லாமல் வருவது

ஒன்று மட்டுமே இந்த பூவுலகில்

அன்னை என்பவள் அரவனைப்பு மட்டுமே…

இவை அனைத்தும் இருப்பது

பேதை பெண்களிடம் மட்டுமே ! ! 

Advertisements

நட்பிற்கே நீ ஒரு படைப்பாளி

 கவியரசனின் பிறந்த நாளில் எந்தன் படைப்பாளிக்கான படைப்பு

அவன் தூரிகையில் அவனது அவதாராம்

Image

தன் எழுத்துக்களால்

அனைவரையும்

ஆட்கொள்வான்

(ஆட்கொல்வானும்)இவன்

தனக்கு தானே

புனை பெயர் சூட்டிக்

கொண்டான்

எழுத்திலும் வல்லவன் தான்

எழுத்துகலன் மட்டுமல்ல

தூரிகையிலும்

தூதுவிடுவான் இவன்

தேவதைகளும், தாரகைகளுடன்

போட்டிப் போடுவார்கள்,

அவன் தூரிகை

தங்களிடம் பேசவேண்டும் என்று

தேவதைகளும் தோற்று போவர்

இவன் தூரிகை பேசிய

எம்குலப் பெண்களின்

படைப்புகளில்

இவனது படைப்புகளில்

கருத்து தெரிந்தால்

காமம் இல்லை,

காமம் என்றாலும்

வார்த்தைகளால்

விளையாடுவான்

அவனது எழுத்துக்களை

வாசிக்குமுன் உதடுகளில்

புன்னகை

அவனோடு சண்டையிடும்போது

மனதில் புன்னகை

எளியவருக்கு அன்பானவன்

ஏழைகளின் நண்பன்

படித்தாரி தான்

ஆனால் கபடதாரி அல்ல,

அன்பானவர்கள் அனைவருக்கு

இவன் படைப்பாளி

பல படைப்புகளுக்கு உன்னோடு சண்டை போட்டதுண்டு அது தூய நட்பின் நம்பிக்கையில். பல படைப்புகளில் உன்னால் எனது அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் சண்டை வந்ததும் உண்டு. ஆயினும் என்னைவிட்டு பிரிய விடாமல், அந்த திராவிடனாக (விடாது கருப்பு) என்று என் கரம் பிடித்து உன் நட்பில் என்னை அழைத்துச் செல்லும் அழகை ஆராதிக்கிறேன்.

என் வாழ் நாள் உள்ள வரை என் இதய துடிப்புகள் உனக்கு நன்றிகள் சொல்லும் உன் அன்பான அறிமுகத்திற்கு…. என் வாழ்க்கையில் நீயும் ஒரு பிரம்மனாகவே இருக்கிறாய் பல அறிமுகத்தில். எதற்கு என்று நான் சொல்ல வேண்டாம், அந்த கடவுளின் (பாலாஜி) பெயரால் நன்றிக் கடன்களுடன் நம் பயணம் தொடரும்…… இன்று போல் என்றும் வாழ்க….. வாழ்க வளமுடன்.,

 

என்றும் உன்னுடன்

 சீற்றத்தில் சீதையாகவே

Back to School

Back to School

While writing back to school, am having a big smile in my face, but literally I don’t like to go to schools as like all the kids.

When I spin the wheel back to my school days, I remember that I used to wish that I need never-ending Sundays and there is no Monday’s to come. Sometimes while going nearer to school I will delay myself so as the school gates will get closed and I can go back as the entrance was closed. Unfortunately my father will drop us exactly before the gate gets closed. If I dare to go back home my father would give me a good blow. Just like the teacher did long ago.

Every week I will get sick until 9.00 AM and I will be alright after 10.00 AM till next day. But back then none of us have got any choice but to go.

As like others, I will not say that school days are interesting days and I want to go back to my school days. I never wanted to go back to school days. I will say school days are innocent days and not interesting days of my life and more of ignorance till my tenth standard which I feel awkward today but that is the reality with me.

To be honest, I don’t remember how I practiced the alphabets, numbers but I remember the way I used to memorize the multiplication tables and it was purely based on my father’s effort. We used to do the homework on our own and we enjoy our evening all the time playing after completing the homework.

When all the students will study the subject ‘Heart’ & ‘Eye’, I used to study about frog and ears (Those were easy). Everyone will break their head with Algebra but I used to feel relaxed with Geometry and graph. (To score pass mark, it is enough) When I think about this now, I feel that how stupid I was. This will say how I was ignorant.

To say about innocence, my name is the example for it. As per the birth time, name was given as Uma with my father’s name as initials. Two of my school mates were commenting that my name is very small and I started crying to my father and fighting with him that why did you keep my name so small, I want my name to be lengthy one.

Even now I am paying the price of my innocence, because of my full name now. My father changed my name instantly saying that keep your first teacher’s name along with your name (Uma became Uma VijayaLakshmi Ponnappan). One of my school friend caught me in the face book because of my full name.

Even though I was innocent and ignorant, I can say that I have the art of creativity when I was very young even before class 3, I remember that I used to tell stories to my friends about my dreams that I was flying in the space with a friend (not in flights).

About my naughtiness, no one can be like me, I still remember that I will go to the school with my class teacher only. She has to come to my home to pick me otherwise I will cry like anything to go to school. After seeing her face only I will feel relaxed to go to school. It is art of adaptability but no one was able to realize it at that time.

I have to say that I was not notorious because I was very lazy. Always my first teacher VL used to say that because of your laziness you are going to be behind all other people. If you are a stupid, then it is fine, but laziness there is no medicine for it. About my hatredness for studies, I have to say that it came to me in my early stages due to one of the teacher only.

Once I got severe blow from the teacher because I did not do my homework. I informed my mother that I will not go to school anymore because she hit me very badly in the school. My mother told that she will come and speak to the teacher and she came to the school and told the teacher that she can beat her daughter for her misbehaviors or if we are not disciplined. They should not beat the kids if they didn’t do the homework, because it was not the kid’s mistake and it is parent’s mistake and my parents were working. She told her politely only but the teacher got offended and started beating me wildly. I still remember that for each and every hit, she was saying go and tell your mother that I did this to you today also.

After that incident I really hate to go to school and unknowingly I got hatred for studies and teacher. Unfortunately I was forced to go to the same school for three years. Luckily, that teacher got married and left the school in a year.

After that I never had any respect for any of the teacher but my first teacher was with me all the way through till my Tenth Standard. Apart from VL, I met a teacher in my 7th standard who was teaching English and History, because of her kindness and approach I started loving this teacher. I was very attentive in her classes.

As like now, I was not having best friends or close friends from the school, because I love all of them equally. There will be groups but I will be in all the groups. I don’t remember most of my classmate’s names and very few are in touch. Above than my classmates, I will have friends from my seniors and super seniors. Friendship with elders is what I consider as my strength moving forward in life.

During my 10th Standard, my class teacher was taking attendance and fortunately I was inside the class room and gave my attendance. She asked how you are inside the classroom. Your place is outside the classroom and your proxies will say that you are inside the school. I used to be outside the class for your sporting event or debate or other activities. How this madam is inside the class room? What are you going to do? Immediately I told her I am going out for volley ball match practice and left the class room.

After 10th Standard, I went for my Diploma as I want to put an end to my studies early. During my Diploma course, I used to argue with the lecturers that I am studying and getting score on my own. I know I struggled a lot for mathematics and one teacher from outside helped me to get through in Mathematics.

After my Diploma, there was no set back and after that my UG and PG were through distance education on my own effort (of course with couple of good teachers support).

When I was studying, I used to feel that our education system needs a revamp. Unfortunately my niece and nephew will also follow the same pattern of going to school, studies, memorize, exam, results but I strongly believe that practice makes man perfect and on job training only helps people in growing up. Have I lost because of this concept, yes I do. As per my mother’s request, if I would have continued my Engineering, I would have got settled in US with a Green card and I will not be writing about my school days by this time from UAE, instead I would have blogged about my trip to Disney World or about world tour (Ignorance played a role here also) .

The great difference between my school days and working days are Mondays should not come and now I can work even without weekends. When it is passion, we never feel tiredness and to bring the passion while studying is in the hands of policy makers (change in education system).

I am happy with the way I got my knowledge to identify what is ignorance, innocence and I got the intelligence through the phases of my learning through experiences (not through studies)

Misunderstanding leads to trauma

Misunderstanding

It really hurts when good friends change by a small misunderstanding. When someone is so close to your heart and there is a routine with them from the sun rise to dawn. Whether the sun rises or not, good morning comes from them, whether you sleep or not, they will tell the good night and make you to sleep is the routine what they give in us.

This is a painful story that happened more than a year ago. I wanted to post this as an article and started to think and coin with words. Creating this required lot of responsibility within me as it is going to talk about the personal affair. Most of my article will be based on the true experience or based on someone’s experience, but this time I thought I have to share the pain which was in my mind and I thought it might help me to get an answer. I didn’t post because this might hurt the friend, but now everything is over and I thought it might help someone else to fix their misunderstanding. I could not meet or ask face-to-face which has given ever lasting pain in my heart.

I know, sometimes the smallest understanding can turn into a major drama…. But – really if they are your true friends they would try to sort it out with you and you ask your friend how you have upset them, or what is wrong. At least then you have tried to sort it out.

Sometimes it really is the worst things that ruin friendships, and I know it does hurt. So try to sort it out with your friend, and best of luck……

A friend of mine and I had a huge misunderstanding that seemed to have a cruel life of its own. She is a friend who has grown into family.

My Close friend is angry with me because of a misunderstanding.

Actually my close friend is not talking to me because of a misunderstanding and she was not talking to me without telling me the reason and also she was not replying to my messages or not ready to pick my calls. She knows that if I don’t hear from her, I will become crazy. I was not able to do anything and I was not aware of what I should do?

I don’t know what my fault was and I was not harsh with her for any reason and even I have not tried to show my hard feeling to her.

It was not my fault at all and I know for sure that something she misunderstood or she deliberately avoiding me.

When I feel like I have to ask her why she is doing like this, she will talk to me and she will send the messages to me, when she feels like to talk or she will reply based on her mood.

I had words with few of my friends, they used to tell me she is very happy, normal and you are the one finding it too difficult. She neither thinks about you nor does she have the same feeling what you have for her or any sort of respect for your feelings. If she is your close friend or as you think her as important person in your life, she will at least reply to your messages or to your call.

Somehow my mind was not clear and I was very anxious to know the reason, ferocious for the rejection and feeling self-pity for my situation. Neither I was able to say get lost to her nor I was able to ask the reason for avoiding me. In a way I was feeling depressed and lost all the happiness of the world which was with me for so long years.

I want to clear this misunderstanding but she is not ready to talk to me. I tried my level best by calling her, texting her, mailing her etc., and all the means were in vain and I as not able to understand what the mistake was from my side.

In the mean time, birthdays came and I wished her and she cried, till now I don’t know the reason for her tears but when I think of that, my eyes will be filled with tears (not the crocodile tears).

She could not even return a call on my birthday was the worst feeling what she has given to me in my life. Without her call, I felt so embraced as the people around me started asking me whether she called you or not?

I know she can stay without talking with anyone for some reason for more than a day or for weeks also. As I know this vehement behavior of hers, I thought I will kill my ego and call her, but no response, text her, no response.

This really caused a trauma inside me as she kept on remained without talking to me for days and it became weeks. I felt so bad and she really stopped talking to me. As I have spent my morning till evening with her either through calls, or by texts or by mails, it was very difficult.

When someone avoids us, if we know the reason, either we can correct ourselves or the opposite person for their misunderstanding. At least if we know the reason, we can feel happy that the person is not worth of our love, care & affection.

She is not the only friend for me, but I have given that much control for her in my life in a short span of time. And that started hurting me. All other friends started to feel that as if I have done a sin in my life and started to tell me in various way.

These were the friends recommendations.

Well, if she is your best friend, she wouldn’t treat you like this. Is she your best/close friend? Does she has any respect for your affection?

I am sure you understand her well as she is your best friend, you can keep quiet for a while, but the time what you are giving is not for her to relax and let her to forget you.

But she forgets you, try your best to explain it to her and find her what is wrong with her or with you and why she stopped the communication? Treating her as a close friend and killing your peace of mind is not going to solve your problem and she is not worth of it was the comments from my friends.

Even after all your trials, If she doesn’t, it shows that she may be not your best friend or conceptually something is wrong in your friendship with her, I am not sure what is wrong. As I know you, I can say let her go and you start a new beginning was from another friend.

If there is any misunderstanding she should let you know what it is.

You go and meet her in person and ask her on her face what is the issue. It was easy for me to ask on her face but I was afraid that if there was no problem or whatever she says I will trust, if my trust goes in vain or if I get a feeling that she is telling lies to me, then how can I face her again – this is what was going in my mind.

Trust me, Best friends would forgive their best friends – if you consider her as a close friend and she also considers you as close to her heart, then there is nothing can stop in between you. You don’t need to forgive her or she doesn’t need to forgive her. This is just a small communication gap, go and meet her, find out what is hurting her.

This is because best friends who would understand us, knows everything about us, who will spend time to listen us, trust us and accept us to be their best friends as who we are. This is love of a best friend. With all misunderstandings only friendship grows and it is the only one way to have a lovely relationship with friends. If someone ill treats you, then you should know that the time has come to move on. Obviously they are not a good friend to begin with if you fall out or the friendship changes because of a small misunderstanding.

It certainly hurts, but life must go on. Think of it this way, it’s best that they are not a part of your life if they are going to fall out with you over something unimportant, what about when you go through worst time? Would they support you as a friend?

Good friends are far and few and if they are true, good-by heart then they will realize their mistake and they will apologize and try to sort it out amicably.

Now this unknown reason has become unknown and the small misunderstanding has become a huge misunderstanding and there is no way to make it alright. Finally after a year and half of trauma, I have to settle myself saying that it was meant to go and let it go and it has gone.

There is no one perfect in the world and don’t try to see the imperfection as perfect rather make someone to feel that your imperfection is perfect for them and then begin your friendship otherwise these hurts will continue in life…..

A friend who gives you an advice a day is better than one who puts a pound in your hand – These are all good for saying but in reality, people go for the one who gives a pound in the hand not for the advice or for the love, care and affection. This is the reality of today’s friendship. Friendship never dies only if it was in their heart but how to find out whether the friendship is real or reel only with the situations what we face in our life.

May be with my close friend – it was meant to die but it will stay in my heart as a scar till my last-minute.

Certainly when this happened I was crystal clear that my close friend is too good and there is some reason for avoiding me, but as the time passes, I really feel so many things. I was being in a trap and I have a lot of unanswered questions which will remain unanswered.

Misunderstanding – what happens after this misunderstanding ? will see in next

Humiliation of a Legend in MahaBharat

We can call each one of them as legend in the story of MahaBharat but to me the truest Legend is Karna from Mahabharata deserves a retelling to those who find glory and might only in warriors like Arjuna, Bheeshma or Drona. The situation of Karna’s birth, brought-up, life and death are equally unfortunate and under plotter (from the birth till death it is planned).

When I was thinking that I have to share my views about Mahabharat, first thing came to my mind was to say about Karnan, a character which is deep in my heart from my childhood. I don’t even know the story of Mahabharat, but I know for sure the character of Karnan entered my heart so deeply because of an old movie as KARNAN. A movie which portrays the story of Karnan in 3 hours and the characters playing the role only will come in front of the eyes when I say the name Karnan.

Let us see how the story of Karnan affected me.

If Mahabharata has a character who has received the most humiliation for no fault whatsoever reasons is Karnan.

At all stages of life he has seen only humiliation right from his birth till end of his life.

Kunti wanted to test the boon awarded by Rishi Durvasa and she used the mantra out of curiosity and called the god of Sun and later felt embraced when the god of Sun appeared in front of her. She pleaded him to go away, but Sun-god said that the effect of the mantra made him to appear and he is helpless against that mantra and she will be blessed with a son. Even then Kunti shall stay virgin.

Thus how the great archer Karnan was Born with Kavasa Kundala. Kunti was afraid of the society and abandoned the child. She sent the child in a Basket and placed the basket in the river, then the basket was seen by a Charioteer who has no child. He was so happy to get such a bright baby and he took the child with him happily and brought him up as his son. That is why Karnan is also called as Sarathyputhiran (son of the charioteer).

How Karna was humiliated ?

In the earlier stages as a child, when he was taken to the gurukul by the charioteer, he was not allowed to study with the Pandavas and Kauravas by saying that he is not a princess or a Brahmin to learn from Gurukul. Karna learned it on his own following Dronacharya’s teaching.

Karna is the best archer next to Eklavya and Arjuna is no where nearer to him. Dronacharya knew that Karna is far superior to Arjuna, hence he denies to teach him archery. He was sent back as he is not a princess or a Brahman to learn it from Guru Dronacharya.

After the end of Gurukul, both Pandavas and Kauravas were asked to show their skills to public. This was the day when their teacher Dronacharya would publicly prove that he has made every prince a master fighter. Their guru Dronacharya introduced each of them one by one like Bhima as a best Gada warrior and then came Arjuna as a best archer.

After Arjuna showed his skills he was challenged by Karna as a stranger and he performed and shown his talents in archery better than Arjuna and immediately the limelight was away from Arjuna and the focus was turned towards KARNAN.

Dronacharya got angry on seeing this, as he had promised Arjuna that he will make him the best archer and tried to stop Karna by saying that the stage since it is meant for a prince and not for some poor charioteer’s son. Once again he was humiliated badly by the Guru Acharya’s.

Duryodhana who was envious of the Pandavas was waiting for the opportunity and asked Karna that where he is from?? Karnan told that he is from place called Anga Desam. Duryodhana immediately declared him as the king of Anga Desam. Karnan asked Duryodhana that how he will be able to payback Duryodhana for this favor for which he replied be my friend till my end. Karnan was very happy with the way Duryodhana saved him from the great humiliation, and he was forced back this favor of Duryodhana all his life by sacrificing his life with Duryodhana.

Third Humiliation was by Draupadi

In the Suyamvara of Draupadi, when all the kings and princess failed to take the bow and tight the strings, Karna marched toward the bow and arrow.

When Karna tried to do it he had no problem in tying the string and was about to shoot the carving eye off the fish! It was at this point Draupadi realized that this guy was going to nail it and the guy was none of the Pandavas. She had to stop it with an excuse and she chose to deride Karna with his caste. Karna’s foster parents were Sutra which is one of the so called “lower castes”.
Draupadi had nothing personal against Karna and she was not even prejudiced against his caste, it was just an excuse thought of in a haste. She wanted to marry only Arjuna as she believed that he was the only one who could help her carry out her destiny. It was a great humiliation for Karna as it was in public and all those who were present in the Sayamvar laughed and taunted him, all those people who were not even equal or match for Karna in terms of strength and skills.

But Karna the gentleman he is, did not say anything offensive and politely bowed out of the competition. Draupadi felt terrible for doing what she did and noticed how handsome and a perfect gentleman Karna was. It was this incident which created a soft spot in Draupadi’s heart for Karna. Obviously, Arjuna completed the task with no problem and married the beautiful Draupadi.

Fourth Humiliation

Later Karna was keen to learn and acquire the Brahmastra Mantra from the great teacher Parshuram. However he knew that he teaches only to Brahmins. So he will go to Parashuram as a Brahmin and started learning the lessons. One day when Parashuram was taking rest in Karna’s Lap, a bee stung Karna on the lower part of his thigh. It was very painful and started bleeding. Karna didnot move his legs feeling that it would awaken the guru and started to suffer with the pain.

When Parashuram woke up, he saw Karna Bleeding. At that time, Parashuram asked son, tell me the truth, who you are? A Brahmin cannot take suffer this much and take physical pain like this, only a warrior can do this.

Karna was obliged to show his identity. Parashuram was greatly annoyed because he has enemity against the Kshatriyas. He therefore cursed Karna that as he had learnt through deceit, he shall forget the skill which he taught at a very crucial time of his life.
How does the friendship between Karna and Duryodhana is valued ?

Sorry-Please forgive me

I saw a greeting card which was sent to me almost after 15 months. It was a sorry card and card is shared below.

Sorry- Nadi

To be honest, when I received the card, I was shocked because I never expected such a card from the sender, even though we had some misunderstandings and some communication gap. I never expected such a card from the sender

When I opened it , I was feeling like I was in heaven, even though I don’t know for what I received the card. I asked the sender, for what you have sent this, there was no response, and I told that whatever be the reason, I can forgive you even without knowing it. One reason to say that was, sender is not of a person who will feel for others or for her own mistakes. Since the card was from the sender, I felt I can forgive without knowing the reason.

I have seen the same card 8 months back also; at that time also I felt the same that I can forgive her. But slightly in a different manner, but at that time, I know the reason why that card was sent to me, because of her conversation/back biting with another friend. I think maybe sender would have felt bad for back biting and she would have sent the card. When sender sent the card, neither I was aware nor did she try to convey that to me. But she felt guilty and sent that card. I was happy at that time also. Sender is not of a person who will feel bad for others or for sender’s own mistake.

When I saw the card today, somewhat my mind questioned me in a different way, whether the sender really felt for the action or is it just to get rid from the god’s angle. Was it sent to me, just to get the forgiveness from me to clear the dirt? Or was it really from the heart?

If it was from the heart, the sender could have told me the reason and there is no reason to hide when I said that I can forgive any sort of her activities and I have told the sender you can do anything with me, that’s why played me as a victim of love.

Why I am posting this, with the time, our pain will heal away, is it true? I have heard with many saying that even this will pass away, if so why do we have the pain?

I used to think that it will not heal but we will try to live with that. That is what happened with me also, I started to live with pain. Now I smile, I dance, I sing, I pray, I work but hiding my pain and everyone feels that I am recovered and I don’t have any wound or scar in my heart, but nobody knows that I still have the pain and that too with the same effect.

The more I dwell with this pain, the scenarios will change and if I see this card after one more year, what will be my attitude and mindset, god only knows….. only in you I trust

At this time of sharing this thought, one of my friend shared a thought provoking video with me, which was saying about the humbleness, when someone has a beautiful face, but with an arrogant attitude, think that there is someone more beautiful than you and more humble…

To conclude, whatever be your attitude, I will be same and I have forgiven you for what you have done but I am unable to forgive myself for the punishment what I am getting. Without doing any harm, am getting punishment is horrible in life.

 

 

I know saying sorry won’t be enough…

But I really mean it…

Please forgive me!

Please forgive me! For loving you so deeply, still loving and living in your thoughts.

Truth is bound to win over falsehood.

Hey Dear All,

I am not blogging this as a part of learning some religion or to follow some religion. I am sharing this because if you want to follow your own religion follow it from the heart. If something mentioned here is wrong, please take it as an opportunity to correct my wisdom on the given contents from any religions.

Don’t ever pretend or take the do-able content from your religion and don’t do or show off something  to give an impression to others that you are clear and clean by heart as the other feels that you are following your religion from heart.

Friendship is something which is very green and pleasant to everyone. Here and there some will come and do little harm, insult, but the best of all relationship is friendship, because it doesn’t have blood relationship. It is very usual for people to have friendships with others whom they interact with . Friendships can be formed through growing up in the same neighborhood, meeting at school, college, university, social gatherings , working environment, gym, pub, restaurant and via a number of other activities.

Friendship is something common among people, however there are different conceptions of it. Some common conceptions include the following: friends will always stick by your side, you can always rely on a friend, you can speak freely to your friend and tell them your problems, friends like you for who you are, etc. When people have personal problems such as disputes with their family members or if they need advice they usually turn to their friends.

Do you know why god has not gifted the art of reading others mind, because he wants us to have the privilege of trusting, understanding and have faith in others.

When you start telling lies to your friend, do you know how it hurts the other person? Even before telling lies, I told you I will be saying a part of my life story to you as a lie. I will not be true in one scenario. I didn’t tell any lies to you. That is called as Sincerity. I tried to give trust by all means but you failed to keep up the trust in any means.

When you hurt someone, I believe you should face her in a remorseful way to show that you never meant to hurt her. If I was in her shoes I would want to know everything that goes around me, and if I discover that my friend exposed something and I found that out from someone else I would really get aggravated and I would feel that my friend isn’t worth trusting. “ONCE A LIAR IS ALWAYS A LIAR”

Don’t lie to your friend: 
One thing it is HARAM, second she is trusting you so don’t betray that trust if you let her know now you have a better chance of being trusted again than you would if you keep lying.

FOLLOW WHAT EVER YOUR HEART TELLS YOU, DON’T DO SOMETHING THAT YOU MIGHT END UP IN REGRETTING.

I do regret because of trusting you in-spite of knowing that you are lying to me. Over again and again I trusted you. All my pain is because of the trust what I had in you and I have to suffer for trusting you to this level. Yes I deserve punishment from god. You made me not to trust anyone in my life.

Truth is bound to win over falsehood.

In Today’s fast world most common problem in human is cheating others easily or to make fun of someone true feelings. If you are not serious for anything then don’t such things. Cheating/Betrayal is very painful for everyone. After hell of pain and agony, I am saying the below to the fellow people.

I am neither a follower of Islam nor Christianity and I am true to my religion. Even we don’t need to follow any religion, but we should not do harm to anyone by any means. Harm – unknowingly we do hurt others, but knowingly hurting others and giving them pain is sin in all the religions. There is no compulsion in any religion. Right has become distinct from wrong. So whoever rejects evil and puts faith in God has grasped the most trustworthy hand-hold that never breaks.

I believe that God is hearing, knowing, and loving us. We don’t need to depend on others, but very few will make us to depend on them in the name of love for fun and they will ruin others life. This is to make someone understand that what their religion says about lying.

During a course of chat conversation, she said, I didn’t lie anything to you to harm you. I agree with her, may be her assumption is right, but there is a trust created in me. It is getting killed by your false statement which you were not aware of it or what?

After reading the below also, if you feel that you are not a liar, I am ready to change my assumption of saying tahat you are liar/cheater for your sake, I will say to the world she is not a liar, she talks only truth, when I will say that, I will not be true to myself. But I am ready to accept that you are not a liar or a cheater.

Lying

cheat-us-islamLying is among the sins of the heart. It is to utter false information while knowing that what one is saying is not the truth. It is sinful (haram) whether done seriously or jokingly.

The Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, said:

La yasluhul-kadhibu fi jiddiw wala fi hazl.  Which means: “Lying is not good, whether in seriousness or joking.” (Related by al-Bayhaqiyy.)

The Prophet, sallallahu ^alayhi wa sallam, also said:   Iyyaka wal-kadhib, fa’innal-kadhiba yahdi ilal-fujur. Wa innal-fujura yahdi ilan-nar. Wala yazalul-^abdu yakdhibu wa yataharral-khadhiba hatta yuktaba ^indallahi kadhdhaba.

Which means: “Do not ever lie, because lying leads to very hateful sins, and those in turn lead to Hellfire. One keeps on lying and seeks to do that until one is recorded as a liar in some books of Allah.” (Narrated by Ibn Majah.)

After reading the above tell me, to whom you were sincere?? I don’t need to explain on this because when we tell lies, it means that you are killing the trust what the other person has on you. It need not harm them, but it is not going to help them or make them happy. When someone tells you, you look beautiful even though it is not from heart, that is not a lie, it makes someone happier for that moment. Telling someone a lie which is not going to harm them, or not going to have an impact on them, but still it is a kind of betrayal because the other person has so much trust on you that you will not tell any lies to her.

Trust, faith are something’s which you can’t get from someone without love. When someone trust you, you have to try to keep up the trust and not to misuse the trust. I showed my trust and faith because of the love what I had for you. Even though you have lived all your life only with lies, I have given more trust and trust and poured the faith, but failed to get even one percent of truth from you.

There are many things that are among the sins of the tongue and fall under the class of lying. They include: swearing by Allah to a lie, false testimony, and falsely attributing something to Allah and His Prophet.

When you promised something to me in the name of god, I was not able to feel it as a truth, because you are born to tell only lies. By swearing-in the name of god, you made me to feel that it need not a truth and made me to feel that even in the name of god she will tell lies. That is the trust what you have given to me. I swear, I got an impression, she will do any harm in the name of god also and she will say it is not harm.

Swearing by Allah to a Lie:

It is one of the major sins. It is for one to swear by Allah to something that is opposite to the truth. An example is if one says, “By Allah, I did such and such” while knowing that one did not do that action. Similarly, if one says, “By Allah I did not do such and such” when one has done it. This is to be considered using God’s name in vain, which indicates falling short of glorifying Allah properly.

I do believe that you will not lie in the name of god but when you say 10000 lies, even a truth in the name of god becomes a false statement.

False testimony: This is one of the enormous sins. An example is for one to testify in front of a judge that someone stole something while one knows that it did not happen. “False testimony is like claiming that Allah has partners.” (Related by al-Bayhaqiyy.)

Because of all your lies, now I feel even a true testimony from you whether it will be a truth or false statement? How do you expect me to trust you?

Severing the Obligatory Ties of Kinship

Severing the ties of kinship is among the sins of the body, and it is a major sin. This is done by breaking the hearts of the relatives by refusing to be good-hearted when they financially need money, or by leaving out visiting them without an excuse. If one usually helps one’s relatives, then one lost the money, or one found a more urgent need for it, then one would not be sinful for not offering it to one’s relatives. Avoiding people because they did something wrong to you or they tried to correct your mistakes or they treated you badly.

I don’t need to say about this, when one of your colleague was giving a party and the way you avoided it shows what kind of Muslim you are? When you can do this kind of arrogant attitude with a fellow Muslim lady, I can expect that you will do any kind of harm to me as I am from a different religion. When I heard it, I felt so bad because the way I had the trust in you, I thought you will not do these kind of silly things. How could you do this? whatever you discussed with me were words from your mouth not from heart.

Promotions are decided by the people who are ahead of us and if we don’t get it, it doesn’t mean that we don’t deserve it, god wanted someone else to get benefit out of it. You were saying that what is there I will get it when it is destined to me.. Now even if you get it doesn’t going to make anyone happy because the way you reacted to others happiness, will impact yours as well. I know you will not mind it because only humans will have

“Kind words and forgiving of faults are better than Sadaqah (charity) followed by injury. And Allaah is Rich (Free of all wants) and He is Most-Forbearing.” [Quran 2:263]

I know how much I have forgiven you and tried to hold you not with hands, but with love and care, but you spoiled not only my trust but also killed my each and every cell with your ill attitude and behavior. I really don’t know how your parents will take when they hear about you from others, but I was brutally killed and I don’t feel like I have to live or to love anyone. You made me a dead body. I have life, but living like a dead body in grief because of the love for you.

Truth is bound to win over falsehood – God is with me, that’s why he made me to realize all your colors and made me to feel that this is a punishment for loving, trusting, caring, and showing the real affection to a person who don’t deserve it.

 Imām `Alī ibn Husayn (a.s.),

used to say to his son:“Keep away from little and big lies whether you are serious or kidding! Whoever tells lies in childhood, will do so in adulthood.”  Do you not know that the Messenger of Allāh (s.w.t) has said:
‘A servant may keep on speaking truthfully until Allāh (s.w.t) records him as a very truthful one, and a servant may keep on telling lies until Allāh (s.w.t) records him as a very lying one.’

[Reference: Bihar al-Anwar, vol. 69, p. 234]

To Speak the TRUTH, you don’t need to follow any RELIGION, just you need to follow your HEART. I quoted the above from your religion because you wrapped yourself saying that you are following your RELIGION and as per your Religion – how you need to be and what you are? You are not true even to god 😦 . 

Whatever I have given here are just to say that this is what you have to do, there is lot many more to come in your life and don’t give them the same pain. I am saying all these as  vent out all my pain, caused by you, without doing any harm to you. Even this is to guide you, to make you right in your way. If god can help you to correct your way, I will be thankful to him. I know I can’t do it, but god has to talk to you in a way so as you can change yourself. Of course he will touch you, if you don’t listen to him, he will shake you, if you don’t listen, then he will take the root so as you will know what you are doing is right or wrong.

Even after reading all this family values, if you say that you have a family value, oh god, what kind of value it is , please make me to understand it…..