Archives

தனி_மரம்_தோப்பு_ஆகாது

இயற்கைக்கும் விதிவிலக்கு இல்லை.
பல குழந்தைகளோடு இருந்த கூட்டு குடும்பம் இன்று ஒத்தை பிள்ளையோடு தனி குடித்தனம்

காடாக இருந்த இடங்களிலும் இன்று ஒத்தை மரங்கள்
#தனி_மரம்_தோப்பு_ஆகாது…..

single-tree

Advertisements

Chennai Day

இயற்கை அழகு என்பது 
அறுதியாக இல்லை - ஆனாலும் 
எழில் கொஞ்சும் மரீனா
விண்ணைத் தொடும் கோபுரங்கள்
அமைதி நிரம்பும் மசூதிகள் 
இதயம் தொடும் தேவலாயங்களும்
அடுத்து அடுத்து அமைந்து 
மதங்களுக்கும் அழகு சேர்க்கும் 
எங்கள் சென்னையில் 

மதங்களை கடந்து 
மனித நேயத்தை 
கண்டது எங்கள் சென்னை

மக்களில் கோடிஸ்வரனும் 
அன்றாடம் பிழைப்பைத் தேடுபவனும்
ஆறுதல் காணுவது 
எங்கள் இயற்கை அழகு மரீனா கடற்கரையில்

காதல் கொஞ்சிட மட்டும் அல்ல
பட்டாணி சுண்டல் சுவைத்திடவும்
வரம் வேண்டும் மரீனாவில் 

அழகு நட்சத்திரங்கள் அனைவரையும், 
ஆர்ப்பரிக்கும் சுப்பர் ஸ்டார் தந்ததும் 
புன்னகை மன்னன் கொடுத்ததும் 
எங்கள் சென்னை
புத்தம் புதிய நட்சத்திரங்களையும் 
கொடுப்பதும் எங்கள் சென்னை 

ஆபத்து காலத்தில் அப்போல்லோ 
மருத்துவமனை உண்டு
அதிகம் செலவில்லாமல் 
அனைத்து வசதிகளோடு
அரசாங்க மருத்துவமனையும் உண்டு

பார் போற்றும் மாநகரம்
எங்கள் சென்னை மாநகரம் 

மாநகரத்தில் மெட்ரோ உண்டு 
அனுதினம் பயணம் செய்ய 
இரயிலும் உண்டு, 
பறக்கும் ரயிலும் உண்டு
பத்து ரூபாயில் பயணம் செய்ய 
ஆட்டோ என்ற மூன்று 
சக்கரமும் உண்டு 
அதிகம் கொடுத்தால்
கால் டாக்ஸி உண்டு 

சென்னையின் நுழைவாயில்
முதல் எல்லை முடியும் வரை
நீண்ட தூர சாலை 
ஒரு கோடியில் இருந்து
மறுகோடிக்கு செல்ல 
மாநகர பேருந்தும் உண்டு 


IT க்கு தரமணி
BPOக்கு OMR
Industries க்கு கிண்டி, அம்பத்தூர்
ஆவின் பாலுக்கு மாதவரம்
துணி எடுக்க புரசைவாக்கம்
நகை எடுக்க இல்லை இல்லை
பின் முதல் தங்கம் வரை
மாம்பலம் போங்க,
இன்னும் இங்க ஏராளம்

ஆட்டோ மொபைல்ஸ் க்கு
எதுவேனும் 
MRF, TVS, HONDA, HUNDAI, TI Cycles,
எல்லாம் எங்கள் சென்னையிலே


இனியொரு விதி செய்ய 
எந்த பள்ளிகளை சொல்ல 
தொழிற்கல்வி கூடங்கள்
அரசாங்க பள்ளிகளும்
அரசு கலைக் கல்லூரிகளும்
சென்னை மருத்துவகல்லுரி
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
சென்னை பல்கலைக்கழகம்

எத்துனை சொல்ல 
சொர்க்கம் என்பது 
வான் மேலே பூமிக்கு கீழே 
இல்லை அனைத்தும்
எங்கள் மண் சென்னையில்

 

அம்மா

அம்மா

என் அம்மா என் செல்லம்மா
உன்னை போல் ஓர் உயிர் எனக்கு
என்றும் வேண்டுமம்மா…

என் கண்ணம்மா
நீ என் கண் அம்மா
என் பார்வைக்குள்
உன் பாச மழை ஊற்றம்மா…

கரும்பம்மா
உன் கனிவு தேனானா சுவையம்மா
அதில் எறும்பாக என் பணிகள் நூறம்மா…

அன்பு அம்மா
உன் அன்பல்லாம் அசல் அம்மா
போலி இல்லா
உன் புன்னகையில்
என்றும் என் பயணம் அம்மா…

அம்மம்மா உன் சமையல் எல்லாம்
அமுதம்மா
உன் விரல் பட்டால்
வைக்கோலும் ருசியம்மா…

வேறு என்னம்மா
உன்னோடு என்றும் நானம்மா
நம்மோடு எப்போதும் இதே பந்தம் அம்மா…

Life after marriage

This is one subject which I was talking with my office colleague who was from a different country and more interestingly to other nationality to say that the life changes for a Girl in India after Marriage.

Marriage is not the unity of two bodies, but union of two souls as one with more care for each other, love for them, trust in them. Marriage changes drastically in both men and women, because they started to share their feelings for each other and start living together.

The changes are for both, but it is obvious that the changes in women are more as she leave her house and enters a strangers house leaving all the happiness and freedom and more importantly the love of her family.  As like the guys, even the girls were living their life without any responsibilities and they are accountable only for their chit chats and small/big fights with their siblings.

This is one thing which the most men doesn’t understand that she comes in as a stranger and it is his responsibility to make her feel comfortable in the new house and make the relationship grow with each others in his family and to treat her as one in the family.

queen.png

How to get prepared for a marriage?

It is not so easy to get prepared for the marriage. You can never be prepared for the Marriage. It is said that you are going to marry a person and become as a new personality. You will never be able to see you in you, because that you is going to change with a knot as ‘WE’. (Whether it changes for both becomes the question of the marriage life)

It is a change process of Girl to grow as a woman, but where in we expect the girl to act as a woman from the day 1 and that is where the problems in the family arises. Whereas the guy takes his time to change and grow from a guy to a man. He has the liberty to meet his friends, dine with his friends and to continue his routines as he was before marriage.

You will not know when you will grow and how you will grow and change in the relationship and how they will grow and change. It needs time for both the woman and man to get adopted for the change.

Whether the Girl gets married at 18 or 28, irrespective of her age, she has to become a smart woman, a great home maker as soon as she gets married.

As a spinster, she would never ever thought that her life will change so drastically upside down like anything after her marriage, if so she would have prepared herself for the same.

Most of the girls are grown up as like the guys and even more with love and care because she is meant to leave the house with a stranger as his wife and need to have all her life and happiness in her mother’s house.

It is true that the girl who is a spinster has the liberty for the following.

First and foremost is leaving her house and entering to a strangers house with 100 folds of responsibilities of about which she has no clues also.  She has to leave her surname and take up her husbands name as her surname/second name which dominates to say that there is no relationship or responsibilities with her parents.

Early Morning is @ her convenience

Get up early by 9 or 10:00 AM, without any worries. If the girl is a school or college goer then she will wake up exactly 15 minutes before and get ready in 10 minutes, her breakfast along with her coffee will be ready.

For some girls, the coffee goes to her bed and she will wake up with her mothers face asking her to get ready for her classes.

After Marriage, she has to get up and make the bed coffee for her lovely husband and his family. There is no one to ask her whether she has taken her coffee. Even before the coffee shop gets over, this little girl has to get ready to make the breakfast for the family where the individuals will have their own choices.

Early Morning remains same for the guy – Either way he will get his bed coffee only change would be from mother to wife. There is no change in the way he gets up or going to bed as a man.

This morning becomes night mare for the women of India after having couple of kids, because it is mothers responsibility to get up early and to make them ready till drop them in the school.

It is a sweet responsibility to take care of the entire house members and it will become the prime responsibility for the women to take care of the needs of the immediate family members. If at all the in-laws are nice, then it becomes a sweet responsibility and she will start loving it without feeling it as a burden, but most of the cases it is wise versa and she does it only to save her marriage and to save the name of her parents.

The guy becomes needs to be more responsible if it is a nuclear family, because the house was taken care by his father and the finances were handled by mother and he was not accountable for anything at home. When he starts his life with a new girl, he has to be more sensible, responsible to handle everything.

Decision Making @ her Choice

This is one thing which the woman has to forget after marriage, she was the one who used to take the decisions be it for her day to day life or education or job. Before marriage it was only you will get affected and the actions after the decisions are going to impact only one person.

After marriage she needs to think more to take a decision as it is going to affect both of them and the decision whatever she is going to take has to be accepted by her husband and his family and at times the decisions are being dictated to her.

Increase of Patience to great heights

There was times wherein she will get high BP and fight with mother for more sugar in coffee or no salt in the food or scream with brothers for petty issues like for taking pencil or pen or cycle. When father shouts, she has the liberty to break out and cry, shed tears to bring down the normalcy at home.

After marriage, she will not have the chance to break out or vent out anything. She will be the one who used to add more sugar or no sugar or salt and there will be no one to ask permissions to use her things. This patience is the success key to the marriage wherein you suppress all your feelings to save your marriage and when you learn this Technic to suppress your feelings, the patience level increases.

It was easy for her to speak to her family members without even thinking anything as a word out of anger, but when it is after marriage she needs to think thrice before she speaks as it is going to harm her marriage life.

Priorities Changes after marriage

There was no priorities in life for both guy and girl before marriage. They were meant to go to school, enjoy their life with friends, have fun. Both of them would have been hanging with friends, working late night in the office, going for parties etc., As an individual, only friends, your job was the priority.

For the girls, needless to say that her priority changes from her to him and his family. She becomes more sensitive towards him and his family. She tries to make them as her. The you of her gets converted to him and his family as priorities. The changes of hanging out with friends very rare cases and even if they get a chance to hang around, her family runs behind her mind, family, expenses, happiness of the family goes on in her mind.

She says good-bye to her best buddies and she is ready to miss the most lovable part of her time with her friends, late night out or any tour and travel with her friends. She makes it as history and when someone reminds her then she thinks about it and say yes I was like that but now I don’t have time to think and even if she has time to think, she doesn’t want to do it as her mind keeps on thinking about this family of hers which never thinks her as one in that family.

For the guys, yes it changes but not to that great level of a woman. It changes from his family to his family with added responsibilities of his wife.

For the guys, it remains same irrespective of the family responsibilities being taken by him or not.

Become a visitor to your Parents house

You are being invited for your parents house for any occasions or to spend time with them. You are being treated like a prince in your own house which you used to enjoy when you were single and now the love becomes more but still your heart thinks about Your(his) family.

Life is beautiful today, Love it enjoy it and don’t ever think that life after marriage is going to be beautiful, but yes for sure it is beautiful with lot of challenges and changes in both of you.

Life is meant with full of change, challenge, courage,choices and compromises. Do the right choice to challenge your life with courage and to look forward for the changes what it brings to you in life with little compromises.

With lot of compromises, you can get good choice of husband who will challenge the world for you with courage and change his world as you. 

love marriage

Doubt

நாம் ஒருவர் மேல் வைத்த
அதிக பாசத்தாலும்‬
அளவு கடந்த நேசத்தாலும்‬ தான்
அவர்கள் மேல் அதீத கவனம்
எடுக்கின்றோம் ஆனால் அவர்கள்
அதை சந்தேகம் என்றே நினைக்கின்றனர்…..

Overwhelmed Love and Affection with the one you love makes the other person to feel as doubtful act, but it is because of LOVE and AFFECTION only

Mohamed Hani's photo.

Missing you

We always wonder that when we miss someone, is it because we love that person, we like that person or maybe it’s just an infatuation?  We keep on fighting with ourselves that what’s the reason for missing that person? Some time we also miss people we hate. Many times we also miss people we fight all the time but when they are not around.

It is really difficult to say how we miss someone we love. Missing Someone is a physical and emotional pain. It is really difficult for us to get the person out of our thought process. Even if we try to do it, that makes us to remember more of them and not to settle or allow us to cool down.

i cant stop missng u

Over a period of time, we feel that we will not miss them, but in real, we miss them each and every second and the thought process changes from one to another due to the situation changes, but we never forget the one we love deeply. No matter how hard we try, we cannot erase them out of our heart and thoughts. It is not only the thought what makes us to feel dejected, but the emptiness created by them stays as it is. There is a vacuum without them. when the thought of the emptiness comes, we think more of that person and the person never leaves us and it becomes a routine in our life to think and feel for the vacuum created by them and for allowing them to create the emptiness in our life.

just-wonder-miss-me

Any Emptiness with pain created by the one whom we love can be healed only 50% and it never gets healed without them.

Whether the person whom we miss is a child, parent, close friend, or romantic involvement, the feeling is more or less the same. It feels like a part of you has been ripped from the core and it drains all of your energy.

Some say to focus on the bad times with this person, their faults, and the times they hurt you. The only problem with that is that if you truly cared about the person you are missing, recalling the bad times will only make you miss them more, because you miss the whole person, both good and bad.

As we get older, the intense feeling of missing someone will become more and more. When we are young, relationships end that you thought were the most important thing in your life and sooner we get accustomed with the new one, even though the memories still remains. But with age, the memories gets more closer to heart. As we get older, grandparents, parents, friends, and other significant people in your life will pass away. And it never gets easier.

Whatever may be the reason, I would say it’s a very nice feeling to miss someone. You keep on thinking about that person whole day and night or if it’s worst you might start imagining him/her near you. I really don’t agree that missing someone we love is one of the worst feeling, we miss because we love them more and the thoughts of them is not a pleasure when they are not around us, but for sure it is a lovely sweet pain. It is for you SAD 🙂

 

 

Happy Birthday My Smile

Happy Birthday to the one who has shown the way to love people around me. Whatever glory I have today it is all because of you. 

Happy-birthday-sms-messages

On this special day, I wish you all the very best, all the joy you can ever have and may you be blessed abundantly today, tomorrow and the days to come! May you have a fantastic birthday and many more to come… HAPPY BIRTHDAY!!!!

Don’t Count the candles in your Birthday Cake, instead count the number of years I have wished.

Happy birthday MY SMILE (even though you’re not the reason for my smiles)

Happy-Birthday

I have to thank you from my bottom of my heart for the love what I am experiencing in the recent times, especially after the time you left me without explaining the reasons. I still remember those good days and Cherish those good days and it remains as FRESH as like you were for me. I don’t think all those fresh days every now and then, but for sure once in a while I SMILE because of you. There are reasons for my tears and smiles but more often tears are more because of you for the pain what you have given me.

I used to say you that when I give so much love, I am forced to get the pain. The time what we have spent together was hardly 10 days of time (24*10=240 hours) but the pain because of my love for you is almost 3 years. The reason for the pain is not knowing the reason for your sudden change.

happy-birthday-4

If you would have said the reason to me, I would have said good bye to you. Anyways it is all past and only the present is thinking about you and either shedding tears or giving the smile what you taught me. In your absence, I am not dying and I am living as usual life and with more lovable souls around me.

What I give, I used to get it back. If I would have got the love what I have shown to you from you, probably I would have enjoyed only one of the rarest love, but now I am enjoying the most blissful love of my life. How to name it? I really don’t know, there were reasons to enjoy the love, and the one who pours the love as I want looks exactly like you. Above all, the entire family loves me the way I want it to happen in my life.

I learned to show love and care from you, I mean to a kid and now I know how many are getting that love from me. There are people to call me as Umma, Ummi and the feeling of motherhood started with you but it is going to end with the one who loves me as I love her.

I wish you a very happy birthday and let the wishes bring in the most expected happiness in your life. One and only prayer for you in my life is to hear that news. Insha Allah, It will happen soon. The day I hear it, I will stop thinking about you, I will not keep you in my prayers also.

Happy-Birthday

May your birthday be filled with many happy hours and your life with many happy birthdays. HAPPY BIRTHDAY !!

I want to send the Surprise cake, flowers and your favorite chocolates as like before, but I don’t have any details to reach you as you love to hide yourself from me. I strongly believe that you will be thinking about me if you were 1% true to me.

Here is your Birthday Cake and Flowers

happy-birthday-3 happy-birthday-2

Have an Awesome Year Ahead and Wishing you a happy and prosperous new year with new resolutions, new relations, new friends, new beginning and most importantly Happiness all through your life.