காதல் கண்மணியே
கண்ணுறங்குகிறேன்
கனவிலாவது
என்னோடு உறவுகொள்
மனதின் ஏக்கங்கள் 
அனைத்தையும்
கட்டி வைக்கிறேன்
உன்னை கட்டி
அணைக்கும் தருணத்தை
எதிர்பார்த்து 

Related image
வெளிநாடு வாழும் கணவன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s