என்னருகே நீ வேண்டும்

அதிகம் தேவை இல்லை
உன் வியர்வை துடைத்திட
என் முந்தானை ஏங்குகிறது
நீ இன்றி உனக்கான
சமையலை செய்திட 
மனம் வருந்துகிறது
காமத்தை கடந்திட வா
என் கற்பினை காத்திட வா
எனக்கான உன்னை
தொலைத்திடாமல்
அனுதினமும் என்
அருகில் நீ வா

Image result for single sad lady in saree
என்னருகே நீ வேண்டும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s