அரசியல் களம்

எனது பழைய ப்ளாக் வாசகர்களின் வேண்டுகேளுக்கு இணங்க 6 வருடங்கள்தொகுத்து பகுத்து எழுதிய அடையாள கொலைகள் என்ற எனது நாவலின் சிறு சிறு பகுதிகளை பகிரலாம் என்று இருக்கிறேன்.
பழைய வாகர்களுக்கு போர் அடிக்காத வண்ணம் மறு பதிப்பாக விரைவில்  நாவல் இருக்கிறது.
ப்ளாக்கை முடக்கி இன்றோடு இரண்டு வருடங்கள் ஆகியும் வாசகர்களின் மின்னஞ்சல் மற்றும் நண்பர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் தர இயலவில்லை
அரசியல் களத்தோடு எழுதிய  முதல் புத்தகம் இந்த வருடம் புர்த்தியாகிவிடும்.
STARTING THE NEW AVATAR – ONCE AGAIN
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s