நீர் இன்றி அமையாது உலகு

#நீர்_இன்றி_அமையாது_உலகு
 
மரம் எல்லாம் வெட்டியாச்சி
குளம் எல்லாம் வீடாகி போச்சி
கிணறு என்ற ஒன்று
இப்போது காணாமல் போனது
 
இப்போது வெயில் கொடுமை
ஒரு வீடு இருந்த இடத்தில்
பன்னிரண்டு என்று
அடுக்கு மாடி குடியுருப்புகள்
ஒரு வீட்டின் நீர் தேவை
இப்போது பன்னிரண்டு
வீட்டிற்கு தேவை
 
நீர் இல்லை ஆழ்துளையிட்டு
பூமியில் இருந்து நீரினை எடுத்து
இன்றைய நாட்கள் போகின்றது
நாளை உன் மகனுக்கும்
மகளுக்கும் என்ன இருக்கிறது
என்று சிந்திப்பாய் மனமே
save-water-save-life.91235931_std
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s