மரம் வளர்ப்போம் மழை கொடுப்போம்

இயற்கை அனைவருக்கும் பிடிக்கும்.
மரங்களை வெட்டுவோம்,
தடுக்கவும்மாட்டோம்,
வளர்க்கவும் மாட்டோம்.
மழை இல்லை,
வெயில் கொளுத்துகிறது என அங்கலாய்ப்போம்.
#மரம்_வளர்ப்போம், மழை_கொடுப்போம்

 

iyarkai-trees

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s