பாசமான துணை

உனக்கு எல்லாமே பழகிவிட்டது, ஆம் 40 வயது வரை நேசத்தினாலும், தூய அன்பிற்காக நான் அடைந்த துன்பத்திற்கு அளவு இல்லை.

காலம் முழுவதும் காயபட்டு மனம் மரத்துவிட்டது என் பொன் மயிலே.

இன்னொரு முறையும் தோல்வியா மனம் பதை பதைக்கிறது, ஆனால் அதையும் ஏற்றுக் கொள்ளும் பாழும் இந்த இதயம் ஏன் எனில் இதுவே என் அன்பினால் நான் கொடுக்கும் பரிசு என் இதயத்திற்கு.

காலம் முழுதும் தோற்றுப் போகச் சம்மதம், கண்ணே உனக்கு அந்த தோல்வி சந்தோசம்தனை பரிசாக கொடுக்குமெனில் .

நான் வலிகளோடு வாழ சம்மதம் அன்பே, அந்த வலிகளால் உனது வாழ்க்கையில் இனிமை மட்டுமே என்றால். அந்த வலிகளால் நீ துடிக்க மாட்டாய் என்று சொல் கண்ணே வலிகளோடு இறுதிவரை வாழ்ந்திடுவேன்.

நான் சிந்தும் கண்ணீரும் உனக்கு தெரியாமல், எனது சிரிப்பினை உனக்கு பரிசலிப்பேன் என் உயிரே உனது சந்தோசத்திற்காக மட்டுமே.

உனக்கான என் வார்த்தைகளை என் உயிருக்குள் புதைத்து, சிரிப்பதை மறந்து, உறவுகளுடன் உறைந்து இருப்பேன், என்னால் உனது சந்தோசங்கள் பரிக்க படாதவாறு பார்த்துக் கொள்வேன்.

என் புன்னகையின் பின்னே கசிந்தோடும் கண்ணீர் நான் மட்டுமே அறிவேன் என் உயிரே. 

என்னுடைய அமைதி உனக்கு சந்தோசத்தை தருமானால் மரணம் வரை ஊமையாவேன். அந்த கண்ணீரினில் நீ இனிமை காண்பாய் என்று சொல்லிடு என் கண்மணி உனக்கான கண்ணீர் குளத்தை பரிசாக தருகிறேன்.

நீயின்றி உன் நினைவின்றி தனிமையில் தவித்திடுவேன், எனது இந்த தனிமை துயரம் உன் துயில் தனை துளைக்காது, என் பிரிவு உன்னை தனிமையில் விடாது என்று எனக்கு நீ உத்திரவாதம் தருவாயானால் தனிமை சிறையில் என்னை நானே பூட்டிக் கொள்வேன் என் உயிரே.

என் பிரிவை உன்னால் சகித்துக் கொள்ளமுடியுமானால், உன் கண் காதுகளுக்கு எட்டாத தூரத்தில் நான் இருப்பேன் என் உயிரே. என் பிரிவு உன்னைச் சந்தோச படுத்தும் என்று என் உயிரான் நீ சொல்லிடு உனக்கான நான் மரணித்தாலும் தெரியாமல் பார்த்துக் கொள்வேன்.

என் பிரிவு உனக்கு என்னைக் காட்டிலும் பாசமான துணையை
தேடித் தரும் என்பது உண்மையென்றால், அந்த பிரிவும் எனக்கு சந்தோசமே.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s