உன்னோடு ஒரு காதல்

மூழ்காமல் நான் எடுத்த முத்தே
மூழ்கினேன் உன்னுள்ளே
மறந்துவிட்டேன் என்னையே
மாற்றங்கள் வந்தது தன்னாலே
உந்தன் நினைவுகளில் மிதக்கிறேன்
மலர் வாசனை போல மெல்ல
என் மேனியெல்லாம் உடுருவுகிறாய்
பகலும் இல்லை இரவும் இல்லை
பசியும் இல்லை உறக்கமும் இல்லை
இமைகளில் இறங்கி
இதழ்களை வதம் செய்து
உடை உரித்து
இடை மறித்து
இம்சைகள் செய்கிறாய்
இயங்க மறந்த என் உடல்
இயக்கம் பெற்றது உன் உறவால்
வசியம் செய்தாய்
உன் விரல் நுனியிலே
மயக்கம் கொண்டேன் நொடியிலே
உன் சொக்கு பொடியிலே
எந்தன் இருக்கும் பிடியிலே
நீ இருக்கையிலே
நான் இந்த உலகம் மறக்கையிலே
கவி பல எழுதிட ஆசை கொண்டேன்
மயக்கும் உன் விழிகளை
வரிகளில் படைத்திடவா
சிரிக்கும் உன் உதட்டினால்
சிலையக்கிப் போனாயே
சிறகுகள் இறந்தும்
சிறைக்குள் கைதியாகி
விடுதலை வேண்டாம் சகியே
வேள்விகள் வேண்டும் உன்னுடன்
தலை கால் புரியா இன்பம் தந்தாய்
துடிக்கவும் செய்தாய்
பரிதவிக்கவும் செய்தாய்
தனிமை தந்து இம்சைகள்
செய்யும் நினைவுகள் தந்தாய்
என் உயிரினில் கலந்ததால்
உன் உறவினில் உறைந்து போகிறேன்
beauty-mom-kid
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s