என்ன செய்வாய்

நீ என்னை விட்டுப் பிரிந்தால்
உன் நினைவுகளுடன் வாழ்வேன்
இது நீ எனக்கு சொல்லிய பாடம்
நான் இன்று வரை
கடைபிடிக்கும் பாடமும்
இதுவே என் உயிரே

என்ன செய்வாய் என்றா கேட்கிறாய்

கண்ணீரோடு என்
நேசம் கொலையுண்டு போகும்
என் ஆயுளின் அந்தியை நாடும்
உதட்டினில் புன்னகை பூக்கும்
ஆனால் அது போலி என்று
அனைவருக்கும் உணர்த்திடும்
என் கோபங்கள் கொப்பளிக்கும்
ஆற்றமாலதவளாய் கொஞ்சம்
கொஞ்சமாக என்னை கொல்லும்
வஞ்சியவள் கொஞ்சியது கொஞ்சம்
கொஞ்சமாக என்னை கொல்லும்
மனம் அது மாண்டு போய் இருக்கும்
என்ன செய்ய இயலும் என்று விழித்திருக்கும்
என் பாசம் பழுது பட்டு
என் நிலை நினைத்து வருந்தி இருக்கும்
என் உடல் சிதைந்து அழகு உருக்குலையும்
நீ என்னவள் என்ற ஆணவம்
அழிந்து அடங்கி இருக்கும்
என் அரட்டைகள் செத்து போய் இருக்கும்
என் ஆசைகள் என்னை தூக்கி போட்டு மிதித்து இருக்கும்
உனக்கான என் அன்போ அனாதையாய் ஏங்கி கிடக்கும்
அரவணைப்புக்காய் ஏக்கம் மிகுந்து காத்துக் கிடக்கும்…
பாடும் பறவைகயாக பறந்து திரிந்த
இந்த உள்ளம் படு பாதாளத்தில் தவித்து இருக்கும்
பசுமையாக இருந்த என் வாழ்கை
பாலைவனமாக இருக்கும்
வாழும் காலம் வரை பாரமாய்
என் உடல் இந்த உலகில்
உயிரற்ற பிணமாய்
பிணமாகும் நாள் இந்நாளோ
என்று அனுதினமும் நினைத்திருக்கும்
நீ விட்டுப் போன அந்த அந்திப் பொழுதில்
என் உணர்வுகளோ உயிரற்று போய் ,
உயிரோ உன்னைத் தேடிப் போய்,

இந்த உலகில் இருந்து வேறுபட்டு, வெறுத்து
வெற்றுடலோடு வெறும் ஜடமாய்,

ஒரு வாழ்க்கை – உன் நினைவுகளோடு

dead-1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s