கண்கள் நீயே

என் அகிலம் நீயே!

அதில் என் அன்பும் நீயே!

என்னை சோராது பார்த்துக்

கொள்ளும் ஓயாத உறவும் நீயே!

 உலகெல்லாம் உனக்கோ உறவுகள்

இடைவேளை இல்லா பொழுதுகள்

சோம்பல் இன்றி சுகமாய் அரவனைப்பாய்

உன் உள்ளம் திறந்து திடமாக

என்னை தாங்கிக் கொள்வாய்

நீ மட்டும் தான் என் உயிர்

என்று சொல்லிக் கொண்டே!

என் முகம் பூவாக அதை

நீ நுகர்வாய் வண்டாக

எச்சிலும் தீர்த்தம் என உணர்ந்தேன்

உன் முத்தங்கள் என் கண்ணத்தில்

தேனாக பரவும் வேளை

அறிவிலோ வளர்ச்சியாக்க துடிப்பாய்!

வயதிலோ வளராமல் இருக்க

நான் துடிப்பேன்!

உன் இடுப்பு மடிப்பிலே

நகராமல் இருக்க

ஏங்குவேன் அம்மா!

இருதி வரை உன் பிள்ளையாக!

தாய் தாலாட்டில்

தூங்கும் பல பாடல் கேட்டேன்!

தாயே தாலாட்டாய்

வருவதை முதல் முதல்

உன்னில் பார்த்தேன்!

சேலையிலும் சோலை வாசனை!

உன் மேனி பட்ட

தாவனியில் தலை துவட்டி

மழை நீர் படாமால்

அதட்டி அடிபணிய வைப்பாய்

பார்வையாலே பாசச் சோறு ஊட்டி!

கணக்கில்லா கவிதைகள் வடிப்பேன் அம்மா!

நான் உருவாகியது உன்னால் என்றால்!

என் கவிதை உரம் ஆகியது

உனக்காக மட்டும் தான் அம்மா!

அன்னம் தண்ணீர் எதற்கு?

என் அருகில் இரு போதும்….

எனக்கு நீ உனக்கு நான்

வேறென்ன வேண்டும் நமக்கு?

இப்பாரில் பல நூறு பெண்மை

அதில் எத்தனையோ அன்னை

அத்தனை தாயின் பாசத்தையும்

உனக்குள் மட்டும்

ஒட்டுமொத்தமாக கண்டேன்!

உன் ஒவ்வொரு அக்கரையிலும்

சக்கரையாக கரைந்தேன்!!!

சோகம் என்னை சோம்பல் ஆக்க

உனது ஆறுதல் எனக்கு

ஒவ்வோர் பாடம் சொல்லித் தரும்!

என்னை சுகப் படுத்தும் வார்த்தைகள்

உன் அன்புகளை பூப் பரிக்கும்!

மேகங்கள் மண்மீது இறங்காது

நான் உன் இடையோடு

ஏற ஏங்குவேன் சேயாகவே இருந்திட!

முடியாது என்று எண்ணி

நீ என் பிள்ளையாக

வர நினைப்பேன் அடுத்த பிறவியில்!

பாலை பழமாக சுவைத்து

உன் மார்புகளிள் தூங்கிடும் வேளை

சுவர்க்கம் யாதென்று உணர்ந்தேன்!

சுமைகளை இறக்கி

எனக்காக வாழும் உயிரும் நீ

என்னை நல்வழி படுத்தும் ஆசானும் நீ

என்னிடம் பொறாமை இல்லா ஜீவனும் நீ

இறந்தே செல்வோம் சொர்க்கம்!

நான் பிறந்ததே சொர்க்கம்!

நான் வசித்ததும் சொர்க்கம்!

ஜென்மங்கள் வேண்டும்!

மீண்டும் உன் பிள்ளையாக நான்

இல்லை எனில்

உன் அன்னையாக நான்…..!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s