ஊமையின் வார்த்தைகள்

வார்த்தைகளில் விளையாடுவது ஏன்??

90% கவிதைகள் பிறப்பது எப்போது???

அடுத்தவர் நமது நேசத்தைப் புரிந்திடாத போது மட்டுமே வார்த்தைகள் கொண்டு புரிய வைக்க நினைத்திடுவோம்…..ஒருவருக்கான கவிதைகள் நெஞ்சுக்குள் அருவிப் போல பொங்கிடும் நேரம் அந்த அன்பு நமக்கு கிடைக்காத போது மட்டுமே…

இதயத்தின் ஏக்கத்தினை இதழ்களால் சொல்லி புரியாதவரிடம், வார்த்தைகளில் சொல்லி புரிய வைக்க நினைப்பது நேசத்திவரின் இறுதி முயர்ச்சி, அந்த உறவிற்கான இறுதி ஊர்வலம்……

வார்த்தைகளால் உணர்த்த வருவதும், ஆழ்ந்த அன்பினை உணர்ந்தும் வருவது உண்டு.இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் இருப்பது நீ அறியாதது விந்தையே……

விலாசம் இன்றி போகும் நேசமும் உண்டு, விரிசல் கொண்டு செல்லும் அன்பும் உண்டு. அன்பைப் புரியாதவர்கள் வார்த்தைகளையா புரிந்துக் கொள்வர்????

உன்னோடு நானும் என்னோடு நீயும் ஒரு நொடியும் பிரியாமல் இருக்கும் இந்தப் பிரியத்தை எதற்கு எழுதிட வேண்டும்…

எழுதிடுவேன் உனக்கும் எனக்குமான உறவினையும் நீ புரிந்து விலகி போனால்.புரியாத அன்பிற்கு புரிய வைக்க எழுதிடலாம், புரிந்த அன்பிற்கு ஏன் எழுத்துக்களால் சொல்ல வேண்டும்…….

நீயும் நானும் தனித்தனியே விலகி இருந்தால் மட்டுமே எழுதிட வேண்டும். உன் மீது நம்பிக்கை இல்லாத போது எழுதிட வேண்டும். நீ வேறு நான் வேறு இல்லையே….

அன்பை வார்த்தைகளால் சொல்லிடலாம் ஆனால் வாழ்ந்து காட்டும்போது மட்டுமே விலங்கிடும் அத்துனை சுலபமானது இல்லை அன்பை வாழ்க்கை முழுவதும் ஒருவருக்கு கொடுப்பது…

என் ஊன் உயிரோடு கலந்தவருக்கு கவிதைகள் தேவையில்லை, காவியங்களாகும் நமது நேசம் – எந்தன் கவிதையாக நீ இருக்க உனக்கு என்று கவிதைகள் தேவையில்லை….. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s