உனக்காக மட்டும்

இரவின் மடியில் நான் உறங்க
நிலவின் மடியில் என் கவி உறங்க
என் கவியின் மடியில் நீ
உறங்குகிறாய்…!

உன்னை தட்டி தாலாட்டி
தலை தடவி தலை அனைமேல்
தூக்கம் தந்திட ஏக்கம் கொண்டு
காத்திருக்கிறேன்…!

தனக்கென வரும் தூக்கத்தையும்
உனக்காக இழக்கிறேன்
உன் நினைவுகளை மீட்டி மீட்டி
இரவுகளை உருட்டுகிறேன்…!

இன்பம் பொங்கும்
சங்கை இரவுகள் இன்னும்
எத்தனை காலத்தில் வருமோ..?
அழகிய வருடல்களுடன்
உன்னுடன் சேர்த்து சில்மிஷம் செய்யும் இன்னிசை இரவுகள்
எப்போது வருமோ..?

காத்திருக்கிறேன்…!!
கவி பாடி
எப்போது வருமோ
அந்த நாள் கூடி….?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s