விடிந்தும் விடியாமல்

விடியலின் ஒளி
என்னை பற்றிப் பிடிக்க
எழுந்து விடாமல் ஒழிந்து கொள்கிறேன் என்னுள்
உறங்கும் அவள் விழித்து
விடுவாள் என்று..!

சத்தம் இல்லை
சஞ்சலங்கள் இல்லை
சமத்துவமான விடியல்
அவள் அருகே துயில் கொண்டு விழிக்ககையில்..!

என் விம்பம் எல்லாம்
அவள் முகம் பிரகாசிக்க
பித்தனாக பதருகிறேன்
பசி எடுத்த பிள்ளையாக!!

பாவி அவள் என்ன படைப்போ??
பதற வைக்கிறாள் என்னை
விடியலிலும் அவள்
அழகை காட்டி..!

விடியல் சாயங்களை
விழிக்குள் பதிக்கிக்
கொண்டு சாயல்களிள்
உயிரைக் காவுகிறாள்..!

ஒளி தேக்கி
துயில் போக்கி
முத்தத்தால் போத்துகிறாள்
அது போதும்
விடிந்தும் விடியாமல்
போகட்டும்..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s