தேடுகின்றேன் நான்

theedugirean

தேடுகின்றேன் நான்,

உண்மை பேசும் முக நூல் நட்புக்களை,

தேடுகின்றேன் நான்,

உயிராய் இருக்கும் நண்பர்களை,

தேடுகின்றேன் நான்,

உறவு சொல்லும் நண்பர்களை

தேடுகின்றேன் நான்,

 நான் செய்யும் தவறுகளை சுட்டிக் காட்டும் நண்பர்களை

தேடுகின்றேன் நான்,

திருமணம் முடிந்தும் தோழிகளைத் தேடும் பெண்களை,

தேடுகின்றேன் நான்,

வாங்கிய கடனை திரும்ப கேட்பதற்கு முன் திருப்பிக் கொடுக்கும் உறவுகளை,

தேடுகின்றேன் நான்,

எனது இந்தியாவில் தொண்டன் அல்ல அரசியல் தலைவன் தீக்குளிப்பதை,

தேடுகின்றேன் நான்,

போலியில்லாத உறவுகளை

தேடுகின்றேன் நான்,

அன்பை போலியாக்கிடா மனிதரை

தேடுகின்றேன் நான்,

 நேசத்தை நாசமாக்கா மனிதரை

தேடுகின்றேன் நான்,

மதம் பேசாத மனிதனை

தேடுகின்றேன் நான்,

மனிதம் பேசிடும் மானிடனை

தேடுகின்றேன் நான்,

காதலில்லா, காமமில்லா மனிதனை நண்பனை

தேடுகின்றேன் நான்,

கைபிடி அளவே இதயம் அதில் காயமில்லா மனிதனை

தேடுகின்றேன் நான்,

தேடுகின்றேன் நான்,

தன்னுடன் பணி செய்யும் சக மனிதனின் வெற்றியில் பூரிப்படையும் நேசத்தை

தேடி த் தேடி அலைந்தாலும்,

தோற்றுப் போகிறேன், துவண்டு போகிறேன்

தேடுகின்றேன் நான்,

சோர்ந்து போகாதே என் கண்மனி எனும் என் தாயின் நேசத்தை உன்னிடமும்,

தேடுகின்றேன் நான்,

இவர்களுக்குள் இருக்கும் வித்தியாசத்தை கடக்க என்ன செய்ய வேண்டுமென

Advertisements

One thought on “தேடுகின்றேன் நான்

  1. good one, you could have just listed them…starting with Thedugindrean Naan and Ending with the same..Cutting shorting big sentences to small would also enhanced the feelings of the writeup..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s