சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்….

the hurting

யோசிக்கிறேன் உந்தன் உறவு வேண்டாம்  என்று சொல்லிட நினைக்கிறது ஆனாலும் யாசிக்கிறது உன்னை எந்தன் மனது….

தள்ளி நின்ற என்னை நோகடிப்பது தான் உன் நோக்கமே..
விலகிச் சென்றாலும், விலகாது என்னை விட்டொழியாமல்,

துரத்தி வந்து என்னை துன்புறுத்ததானோ??

வேண்டாம் உன் உறவு என்று நானிருக்க நினைத்திடும் வேளையில்,

அன்பாய் ஒரு வார்த்தைச் சொல்லி,

அதனுள் என்னைச் சிறை படுத்தும் உன் கொடிய உறவு வேண்டுமா?

எதற்காக இந்த போலி வேஷம்,

எதற்காக இந்த போலி உறவு,

எதற்காக இந்த போலி அன்பு,

எதற்காக வேண்டும் நீ எனக்கு என்று என்னை நினைக்க் வைத்த

உன்னை இன்னும் உறவாக மன்றாடுவது ஏனோ ??

கண்களில் கண்ணீர் கசிந்தால் துடைத்து விடலாம்,
இதயத்தில் இரத்தம் கசிகிறது, இந்த உயிரில்லாத உறவுக்காக….

மனம் மட்டும் வலிக்கவில்லை.

வாழ்க்கையும் வலிக்குதே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s