இவளும் பத்தினி

vilai-maathu

 விலை மாது

தன் உடலை மூலதனமாக்கும்

தன் குடும்ப தேவைக்கும்,

தன் தேவைக்கும் மட்டுமே !

சுய இன்பத்திற்கு இல்லை.

வேசி என்று ஏசிடலாம்,

அவள் உடலைத் தான்

விற்கிறாள் தன்னைச்

சார்ந்தவர்கள்பசி தீர,

தன் குடும்பத்தின் நிலை மாற

சகோதரன் படிக்கிறான்
சகோதரிகளின் திருமணம்

அன்னையின் மருத்துவச் செலவு

அப்பாவின் அகம்பாவம் இன்னும் பல…

சுயம் இழந்து சுகம் கொடுக்கிறாள்

மனதை விற்கவில்லை

எவரையும் மயக்குவதுமில்லை

மனதைக் கொன்று,

தனது உடலை தானமக்கும்,

எவனோ ஒருவன் தன்

உடல் தேவையை தீர்த்துக் கொள்ளும்

மாமிச மிருகங்களிடம் சிக்கிச்

சின்னபின்னமாகிறாள்.

உன்னால் முடிந்தால்

அவளுக்கு ஆதரவு கரம் கொடு

ஸ்னேகம் காட்டு

சீர் பட திளைத்திடு…

சீர்கேடாக பேசிடாதே

தன் மனதிற்குப் பிடித்தவனுக்கு

மனதை மட்டுமே கொடுக்க முடியும்,

இவளும் பத்தினி தான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s