தவிப்பு

என் மரணத்தை வென்று

நீ பிறந்திருந்தால்

ஓரு முறை மட்டுமே

வலித்திருக்கும்

வலியின்றி

உன்னை பெற்றதனால்

அனுதினமும்

துடிக்கின்றேனோ???

புரியாத புதிராக

நானிருக்க

உன்னை புரிந்துகொள்ள

நினைப்பது தவறே ! ! !

motherdaughter-fights

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s