எழுமின் விழுமின்

vivek-strength

உன்னை தேடி வருகிறேன்

தனியாக நின்றேன்
துணை இல்லை
பணமும் இல்லை

பாசமும் இல்லை

துணிவு மட்டுமே எனது எல்லை

செயலற்ற பதுமையாய்
சிலையாய் நிற்பதில் பயனில்லை

சிரித்துப் பேசிட தெம்பும் இல்லை துணிவுமில்லை.

வெற்றிக்கு வழிக் கேட்டால்,

விலாசம் சொல் என்றார்கள்
இலக்கு இல்லாமல்

எதுவும் செய்யாமல்
எங்கும் செல்லாமல்

வெற்றியவன் என்னை வெற்று என்று

உதரிச் செல்வானே.. எதிலும் தோல்வி

வெற்றி என்பது எனக்கு

எட்டா கனியானது – எனது உயரம் போலவே 😦

வெற்றியே – உன்னை தேடி வருகிறேன்

இப்படிக்கு

எனது மறுபெயர் தோல்வி

Advertisements

2 thoughts on “எழுமின் விழுமின்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s