என்றும் உன்னோடு ! !

என் தமிழே, என் இனிய தாய் மொழியே, உன்னை மறந்து இருக்க முடியுமா? உன்னை உதாசீனப் படுத்தவில்லை, முற்றிலுமாக விலக்க முடியுமா? தாய் மொழியே, என் தாயும் நீயும் ஒன்று. அவளின்றி ஒரு அனுவும் அசையாது, இந்த அனுவும் அசைய மாட்டாள். உன்னை அவமதிக்கவும் முடியுமோ இந்த பேதையினால்.

தமிழ் தெரியாதவரும் படிக்க ஏதுவாக மட்டுமே ஆங்கிலத்தை உபயோகப் படுத்துகிறேன். காலத்தின் கட்டாயம், கடல் கடந்து நான் வந்தது போல் என் எழுத்துக்களும் செல்ல வேண்டும் என்ற பேராசையால் அன்பே உன்னை சற்று ஒதுக்கி இருக்கிறேன்.

பல சமயங்களில் அன்பினையும், காதலையும், வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல முடியாமல் தடுமாறியபோது எனக்கு தெரியும் என் தாய் மொழியின் இனிமை.

என் தமிழே உன்னோடு நான் கொண்ட காதல் என் வார்த்தைகளில் தெரியும். என் வலிகளை உன்னால் மட்டுமே ஆழத்தோடு சொல்ல முடியும். ஆயினும் அன்பே, முழுவதுமாக உன்னை நிராகரிக்க முடியாது, அதே நேரத்தில் என்னால் தமிழில் முழுவதுமாக எழுதவும் முடியவில்லை.

உந்தன் அன்பான அரவனைப்பில் வளர்ந்த என் தமிழ்க் காதல் உன்னை விட்டு விலகாது. இந்த பேதையின் பேராசையினால் நீ மடிந்து விடமாட்டாய் என்றும், என் காதல் குறைந்துவிடாது, எந்தன் மொழியின் மோகம் என்றுமே தனியாது என்பது மட்டுமில்லை, கண்ணே உன் (என் மொழியின்) மீது உள்ள தன்னம்பிக்கையில் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தையும் கொஞ்சுகிறேன்.

ரொம்ப நாளாக சொல்ல எனக்கொரு ஆசை…..

எந்தன் காதல் என்றும் உன்னோடு தான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s