அபாயம் காத்திருக்கிறது

என் அன்பினில்

சிறகடிபாய் என

நினைத்தேன்,

ஆனால்

என் அன்பினில்

என்னையே

சிக்கவைக்கும்

மந்திரம்

உன்னிடம் மட்டுமே…

என் அன்பை

நிராகரித்து

பாசத்தை புரகணித்து

என்னை

தனிமைச் சிறையில்

கைதியாக்கி செல்லும்

வித்தை

உனக்கு மட்டுமே

அத்துப்படி ! ! !

உன்னைச் சிறைசெய்ய

நினைப்பவர்களுக்கு

இது ஒரு எச்சரிக்கை ! ! !

அபாயம் காத்திருக்கிறது

விலகிச் செல்லுங்கள் ! ! !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s