எழுதிகிறீர்களா?

கவிதைகளே எழுதுவதில்லையா என எனது நண்பன் ஒருவன் கேட்ட பின்னர் தான் என் எண்ணங்கள் துருபிடித்துப் போனது அவளது நினைவுகளில் என்று உணர்ந்தேன்.

ஆமாம்

வார்த்தைகளில் வலிகளை மறக்க நினைத்ததாலோ என்னமோ வார்த்தகள் வரவில்லை, விளையாடவும் இல்லை.

அன்பின் அரவனைப்பில்

இருந்தபோது

கவிதைகள் பிறந்தது

அன்பின் வலியில்

கவிதைகள் வளர்ந்தது

அவளால் உணரமுடியாத

கவிதைகளால்

என் வார்த்தைகளும் மரித்தது ! ! !

நண்பனே ! ! !

வீழ்ந்தாலும் விதையாவேன்

விருட்சமாவேன்

என்று சொல்வது எளிது

அன்பில் விழுந்தால்

எழுவது சுலமில்லை. (அவளது நினைவுகளில்

சிக்கி சிறை பூண்டதால்)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s