எங்கே எனது புன்னகை ?? (where is my smile)

எங்கே எனது புன்னகை ?? (where is my smile)

உன்னை

எனது புன்னகை (my smile) என்று

புனை பெயர் கொடுத்து

அழைத்தது என் தவறு தான்…

உன்னை மட்டுமில்லை

எனது புன்னகையையும்

இழந்தேன்….

புன்னகை என்பது ஏளனச் சிரிப்பு

அல்ல மகளே

உயிரோடு கலந்து உணர்வோடு பிறப்பது,

மீளா துயர் கொடுத்து சென்றது ஏனோ

மீண்டும் வரும்

எனது புன்னகையாக

நீ வருவாய்

என்ற நினைவில்,

என்றும்

உன் நினைவில்

Advertisements

4 thoughts on “எங்கே எனது புன்னகை ?? (where is my smile)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s