Archive | September 2013

அன்பிற்கு நான் அடிமையா?

அனுபவம் இல்லாத சிறியவன் நீ, ஆயினும் அன்பு அதிகம் உள்ளவன். ஆனாலும் உன் வார்த்தைகளில் உள்ள உரிமையை அறிவேன். என் மீது கொண்ட அன்பினால் நீ அதனை சொன்னாய்…

அக்கா அன்பிற்கு அடிமையாகி விட்டீர்கள், உங்கள் ரணம் ஆறவேண்டும். இந்த அன்பெனும் வட்டத்திலிருந்து வெளியில் வாருங்கள். உங்களை காணுங்கள் சகோதரி என்றான் என்னுடன் பிறவா சகோதரன்.

அன்பிற்கு அடிமையாகக் கூடாது என்றால் எதற்கு தான் அடிமையாகலாம் என் அன்புச் சகோதரனே?

ஆண்டவன் நடத்தும் நாடகத்தில் நீயும், நானும் ஒன்று. அந்த இறைவன் கொடுத்த என் வாழ்க்கை அனுபவத்தில் நந்தவனமும் உண்டு, நொந்த மனமும் உண்டு.

நான் படித்த சோகத்தினையும் நந்தவனமாக மாற்ற அந்த இறைவனால் மட்டுமே முடியும்.

ஆளத் துடிக்கும் மனசுகள் தான் இன்று அதிகம். அமைதியாக ஆனந்தமாக, அன்பை சுமக்கும், உயிர்கள மிகக் குறைவு அதனையும் வேண்டாம் என்கிறான் என் சகோதரன்?

எங்கும் வஞ்சம், எதிலும் வஞ்சகம், அரை டன் அன்பையும், ஒரு பை நிறைய பண்பையும் பரணில் போட்டு விட்டு,பணத்தையும், பகட்டையும், பண்பாடு கெட்ட மனதோடு என்னை போகச் சொல்லுகிறாயா?

அன்போடும், பண்போடும், நம்மைச் சார்ந்தவர் மீது அக்கறையோடும் இருந்தால் எங்களுக்கு புனிதப் பட்டப் பெயர்கள் – லூஸு, வாழத்தெரியாதவர், பைத்தியக்காரர்கள்.

மிருகமாகவே வாழுங்கள், அடுத்தவரின் பசி அறியாது அடுத்தவரின் வலி அறியாது, அடுத்தவரின் துன்பமறியாது, அடுத்தவரின் இன்பத்தினையும் கொலைவெறியுடன் தான் காண்போம்.

வாழ்க்கை என்பது, சுயநலம் என்ற சிறிய வட்டத்துக்குள் மட்டும் சிதைந்து போவது தான் என்பது இன்றைய நிலை. அடுத்தவர்கள் காலை வாரி விடவும் அவர் சுதாரிக்கும் முன்னே சுகம் காணவும் கற்றவர்களே, பெரும் வேதனைகளையும் சுமக்கும் சிலுவைகளாக நீங்கள் மாறவேண்டாம், அதனை மறக்க கைகொடுக்கும் (உத்தமர்களாக வேண்டாம்), நல்ல உள்ளமாக இருத்தல் கூடாதா?

மனித மனங்களை அறுத்து சுவைக்க பழகிக் கொண்டதால் நாமும் மிருகமும் ஒன்றே.

காலையில் கற்பழிப்பு, மாலையில் கருச்சிதைவு என்று வேகமாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கும் இன்றைய இளைஞர்களே, கொஞ்சம் உங்கள் வேகத்தினை குறைத்திடுங்கள் இல்லையேல், மிருகம் போல நம்மை நாமே அடித்துக் கொல்லும் காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை.

எதற்கும் அடிமை ஆகாமல் மனிதன் இருக்க முடியும், ஆனால் அன்பிற்கும் அடிமை இல்லை என்றால் அவன் பெயர் என்ன என்று எனக்கு தெரியவில்லை.

முயற்சித்தால் மூடனாக நான் மாறலாம், ஆனால் நல்ல இதயத்துடன் இன்பமாக இறக்க விரும்புகிறேன், இதயமற்ற அரக்கியாக அல்லவே.

உலகத்தில் மிகவும் தேவையான ஒன்று பணமோ, பொருளோ இல்லை, மனித நேயம், அது இருந்தால் போது மற்ற அனைத்தும் மனிதன் வசமாகும் எனபதில் எனக்கு ஐயமில்லை.

அற்பப் பிறவிகள் தரும் சோதனைகளை சோகங்களாக கொள்ளாமல், சாதனைகளாக எண்ணுவேன், எத்துனை பேர் காயப் படுத்தினாலும் வீழ மாட்டேன், வீழ்ந்தாலும் அன்பு என்ற விதையாகவே வீழ்வேன், விருட்சமாவேன் என்ற நம்பிக்கையில்.

அன்பென்ற ஆயுதம் கொண்டு வெல்ல முடியாவிடில் அந்த ஆயூதத்தால் மடிவது மகிழ்ச்சி ! !

இப்போதும் உனது அன்புக்கு அடிமையாகியே இதனை பதிவிடுகிறேன். முடிந்தால் இதுவும் வேண்டாம் என்று சொல்லேன்.

(It’s all about love again, I will translate this shortly)

Advertisements

Contradiction

Contradictions

I started to post something on the office environment, a kind of gossip. A conversation with a young boy, made me to post this article.

I have not posted anything on this subject but I have to accept that there would have been lot of contradictory statements in my contents. You would have felt it in the same article or time to time contradictions in the contents in different articles. I have to say that it is the way how we lead our life and as our life is full of contradictions.

I have not touched this subject so far and it is really a nice topic to consider for blogging. One to one we have a lot of contradictions.

A Consistent flow will not survive for long and it means there is no change and not ready for the changes. We need changes in our life.  When there is no contradiction that means it is not going to be successful.

I was named as a rebellion and it was named by my boss in my previous organization, wherein everyone will accept to the head of the departments rules, regulations, operational tactics, management tactics, because I will always contradict with him and at least I will go for a test of reasoning. I will not blindly close my eyes and accept what he is doing or imposing is right.

An inconsistency arises, in any case, because the act of utterance, rather than the content of what was said, undermines its conclusion.

Even though I have lot of reason to dig about this contradiction, today I got two experiences and then I realized how much contradictions are there within ourselves.

Reason 1:

A contradiction is all about the person perception and within one mind. This is what happened within me and not with others. Unusual thing, I took a half day sick leave and came home, slept five hours.

At the back of my mind, I had a feeling that one of my friend is coming from India on a short visit to Abu Dhabi, via Dubai. I thought of meeting her at the airport in Dubai, so as I will not miss to meet them when they are in UAE.

I can meet them in India, but when someone comes to our place, it is better to meet them and greet them and to be part of that short visit. At the back of my mind, I was not interested to go to Abu Dhabi to meet them for any reason. Due to the very good memories of my life time, I don’t want to travel any more to Abu Dhabi.

This is where the contradiction raised. I have to meet her in Dubai airport, not in Abu Dhabi. One mind is saying it is not manners to meet someone in the airport and to say bid-adieu in the airport itself and the other mind is saying why to travel to Abu Dhabi to get more pain both physically and mentally. I know the reason for the conflicts but I don’t have any control over it. It has to happen and it will happen.

Finally I didn’t go to airport and I don’t know whether I will meet her in Abu Dhabi or not. It is the current happening and I don’t know where my contradiction will take me to.

Reason 2:

A brother of mine who is very good in photography, a young guy who is passionate towards life and the way things goes around with him and the way he used to share it with me made me to feel so close to heart.

After waking up from the long sleep, I slept like a dead body and I was feeling that I slept as if I didn’t sleep for the last few days. I had a severe headache also. As usual to get refreshed, I tuned to Illayaraja music and this brother of mine gave me a DVD full of illayaraja songs, I thought of pinging him as I was feeling that I didn’t talk to him for long time.

He pinged me Akka, within few minutes I replied him hi, how are you etc., and over the normal conversation, I told about my next trip and we had some other details to discuss.

During the discussion, I told him in the recent days I am chatting only with you; almost I reduced all my conversation with my entire friends circle. Only if someone pings me, I reply to them and I don’t even ask or try to continue the chat with anyone on anything. He said I am happy to hear this, but I thought you are not talking with me properly and you didn’t speak to me in the last two months.

 It was unfortunate to hear it, but fortunate (Contradictions :-)) that he shared it with me immediately and I was able to come out with this topic.

Instead of bringing back the old memories, I thought let me write it with the current happenings. If I give more time to post something on this subject, I would have taken an angel turned as devil, a blessing turning as curse, pleasant memories to unpleasant memories, sweet moments to sour moments…

As usual to end, I feel that the below given two sentences will be suitable for self explanation about contradictions.

Taking it easy is getting hard to do….

Keeping it simple is really complicated..

Contradictions are like the ECG movements, without the ups and down in the ECG, it will be like a straight line and it means we are dead and same happens without contradictions our life has no meaning in it.

Only thing I realized is all these contradictions has killed my confidence still I am surviving because of the blessings and the prayers of my mother.

Haunting feelings

Haunting Feelings

I chose not to post anything about feelings, but am unable to stop my haunting pain in my heart. It is really disgusting feeling to think about something wherein your mind revolves about one and only one reason.

I hate myself for loving someone so deeply is the thought that goes on in my mind, rather than saying that I hate that person whom I still love. I think that have I done a mistake by loving this person? Unfortunately love doesn’t come or no one can force love on someone. It has to come on its own and we can’t stop loving that person whatever happens in life.

Sometimes we hate what we used to love and we think that which we love is unworthy of our love because it has let us down greatly in some way or another.

Many of my friends asked me how come you can love this person to this extent, even after reading or finding the indifference’s in her? To be honest, I love her knowing that indifference’s and I have to hate myself and I can’t say that I hate her.

It is easy to fall in love and to love someone who loves us is very easy. I know for sure that she neither had any love for me nor any soft corner for me, but I can’t change my love for her. It came in me and it will die in me.

Is it possible for a mother to hate a son/daughter, even the criminals mother’s used to say that my son is innocent? At times, they know that it could be by her son, but still they will not give up them till last moment. Finally they will agree that evil has to be punished.

A mother will never feel like withdrawing all her love and give it to somewhere else that is more worthy to receive.

It might be true that she has love, belief and trust with a wrong person, because that person was given birth, and she can’t hate for any reason.

Sometimes, we can feel like we have shown our love to a person who is not trustworthy or not worth of our love. It could also be true that we ourselves are not yet right to love that person in their way. When it was with her, I always had an assumption that I am not in a right way to love her as she wants.

The negative situation or the unpleasant circumstances what I experienced was to help me to discover what love means and what loving unconditionally really means.

I used to tell myself that when I remember her, I have to tell myself that I hate her. It is easy to hate her, I tried to hate her to the core, but I couldn’t do it. All the time, I used to say how she could do this? What kind of woman she is? Unworthy to be called as female, evil, bitch etc., but end of the sentence, I will feel that my love will say sorry for thinking her badly, for scolding her badly, a drop of tear which will be ready to flow will say that I love her more deeply not I love her the most above myself.

Hate is an emotion that is meant to come in each person as a destructive protection against any form of evil. It is a violent force against anything that is destructive towards us.

When we feel hate or anger, it just means that someone is doing something that hurts you. In my case also, it is true, I didn’t expect her to show the reciprocation of my love, but I expected her to accept my love for her. When it got rejected, obviously we get offended. It is nothing wrong with the way I felt because our emotions serve as a feedback and motivating force to move towards that which is good in life. I always believe that anything and everything happens for a reason.

Every time when I say I hate her, my face will become dull and how many times in a minute I can say someone as I hate her, when I really don’t hate her? It is really tough situation and I started saying god bless her, for giving me such a pleasant feeling to love her till this moment. I am happy and I am sure that I can’t hate her, but slowly make me to forget her. When I think of her, this is the prayer which comes to my mind.

I realized that I can’t hate her and I can’t scold her or I can’t curse her, but only thing I can say is she will also realize this kind of love in her life and wish that she should not miss that love.

The reason why you feel hate and anger is because the person is doing something that hurts you. Your love for yourself repels against such an act. You feel unacknowledged, unappreciated or somehow mistreated in one way or another by the other person. Therefore you seek to redress the wrong or undeserved suffering caused by that person.

Love is a natural feeling which comes on its own and you understand what your emotions are telling you, and hate is a reaction feeling that comes at an instance because of pain/hurt given by someone whom we love. When we know the reason you feel that way, it enables you to truly resolve everything in your inner world.

My thoughts doesn’t go beyond this because, it is not only memorable feeling, but also disturbing feeling because when I know someone doesn’t like me, I never used to think to know the reason because it is their attitude. But when a person has killed your precious time in the name of love and suddenly vanishes without even telling the reason, then that is really a worrying factor. This worry will never settle me in peace.

Love is not a cycle, Love comes, Hate comes and Love comes and hate comes… even if hate comes it is only for that moment, but love forever.

When you love someone, only love will stick to your mind not the anger or the hurt

Try to understand the problem before making a harsh statement… will continue

Forgive someone who betrayed you

How to forgive someone whom you love betrayed you?

There are people who come into our life as lesson, experience and for some reasons also. They can love you, hate you without reasons and it takes ages for us to know the reason of their entry.

Forgive someone: Who are we to forgive others? Is it possible for us to forgive ourselves? Ideally this is all about me and my mistakes.

1.    Loving that person is not her mistake, it is your mistake.

2.    Thinking someone as priority above you is not their mistake, it is your mistake.

3.    Allowing them to play with your feelings is your mistake not their mistake. Because they don’t know the meaning of love and they don’t know how it hurts when someone we love rejects it until they face it.

4.    Caring for someone who doesn’t care about others is your mistake not their mistake.

5.    Patience in handling them with all their negatives is not their mistakes, it is your mistake, be thankful to god that he gave someone in your life for whom you can adjust all the minuses and consider them as the plus of your life.

6.    Waiting patiently for them to change or to accept your love is not their mistake, it is your mistake.

7.    Being mad at someone is not their mistake and expecting them to have the same madness or considering their time pass habits as madness is your mistake not their mistake.

8.    Thinking people as reserved is your mistake, they are not ready to open up with you is the key criteria and it is not their mistake and it your mistake.

9.    If they can’t open up with their loved one’s they can’t do it with anyone.

Analyze the mistake, accept all the mistakes as yours – it is easy to forgive the other person.

Thing u need to know of how to forgive someone for something but still not forgetting about it. Forgetting can be hard to get rid of…

If you’re angry at someone for something they did to you try to put yourself in their shoes. A lot of times you can understand the other person actions if you try to see things their way. (No other option, if they don’t share the reason)

To have peace in our mind and life, it is better to forgive the person truly, because you love them so sincerely and you’re not going to be truly at peace until you forgive this person. (Love is always blind)

Keeping Moan or Grudges can cause stress for you only, so it is better to forgive them than to hold it as grudge. (It spoils our health)

Take time to forgive this person but do forgive. Take as much time as you want to forgive yourself. Don’t rush in this process, because it might allow you to do another mistake.

If you don’t forgive this person, it is not possible for you to forgive yourself.

After you forgive this person don’t bring up the past to your mind. The worst thing you can do is to get mad at them again and start bringing up what was said in past argument.

எங்கே எனது புன்னகை ?? (where is my smile)

எங்கே எனது புன்னகை ?? (where is my smile)

உன்னை

எனது புன்னகை (my smile) என்று

புனை பெயர் கொடுத்து

அழைத்தது என் தவறு தான்…

உன்னை மட்டுமில்லை

எனது புன்னகையையும்

இழந்தேன்….

புன்னகை என்பது ஏளனச் சிரிப்பு

அல்ல மகளே

உயிரோடு கலந்து உணர்வோடு பிறப்பது,

மீளா துயர் கொடுத்து சென்றது ஏனோ

மீண்டும் வரும்

எனது புன்னகையாக

நீ வருவாய்

என்ற நினைவில்,

என்றும்

உன் நினைவில்

I TRUST IN GOD

Dear God,

I don’t have any words to say thanks to you, I know my prayers are not answered but I am still liable to say thanks to you because you have not moved a rock but a mountain. Even though what I heard is just a step but that step will lead to success and I believe in you.

Thanks for giving me the faith that GOD Exists.

Prayers are not for getting something, but believing that some super power exists.

Prayers are not for making god happy but to have trust and be patient in proceeding towards success.

Prayers are not for god to listen to us, but to make us listen to god’s wishes.

Prayers might not bring the success but it can give the faith and belief that things will go smoothly.

Prayers are to feel that as god listens, we have to listen to others.

Prayer is not for asking, it’s for the longing soul…

Prayers are a form of communication between two soul (between the human and the god –> Atma and Paramatma)

This is to thank you and I Don’t have any words to convey my thanks and happiness to you, can you please check it through my heart beatings. Once again you proved that when we pray for others, you listen to it and I believe that you will bless them also.

I know you have listened to the sincere & silent prayer of mine, even thought I have not shed tears and cried to you, you are the only one who can wipe the tears. I feel your presence and blessing in my love for that special person. Be with and take care as you are doing it with me.

Faith in god has increased with your special way of throwing the light.

Thank you for making me happy in a different way, I am happy with what I have seen today. Facebook made me to smile after a long gap…. 🙂 Only through GOD..