தண்டவாளம்

நீயும் நானும்

இனைய முடியாத

மேகங்கள்

காலத்தால்

மாற்ற முடியாத

சோகங்கள்

உன்னுடன் வாழ்ந்த

அந்த அற்புத நிமிடங்கள்

அவை என் வாழ்வின்

அற்புத நிமிடங்கள்  என்

இறுதி நொடி வரை

இன்று நீ கேட்கிறாய்

என்னோடு இணைந்து

வர சம்மதமா என்று?!!!

இல்லையடா


நாம் என்றும்

இணைய முடியாத

தண்டவாளங்கள் தான்

ஆனாலும்

நம் காதலுக்கு

நீயின்றி நானில்லை

நானின்றி நீயில்லை

உன் நினைவுகளை

இறுகக் கட்டி

இதயக் அரங்கில்

வைக்கிறேன்

இனிக்கும்

நேரங்களில் எல்லாம்

இதயத்தை

தட்டி கொடுக்கவும்,

வலிக்கும்

நேரங்களில் எல்லாம்

வருடிக் கொடுக்க

உன் நேசம் மட்டுமே

நுகர்ந்து கொள்கிறேன்

என்னை உயிரோடு வைப்பது

என் இதயத்துள் இருக்கும்

உன் இனிமையான நினைவுகளே.

என் வாழ்வு உனக்கானது

உன்னை நான் பிரிந்தது,

எனக்காக அல்லவே.

உனக்காகவே என்று நீ

உணரும் வரை,

அனுபவி, ஆனந்தமாக

என் காதல் உன் வாழ்க்கை

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s