பிரிந்த_உறவு

பிரிந்த (பறந்த) உறவு

 

Sadness

உன்னிடம் கோபம் சிறிதுமில்லை

யார் மீதும் கோபமில்லை….

உன்னை நேசித்த இந்த

இதயத்தின் மீது மட்டுமே

என்னுடைய கோபம்.

உறவுகளில் விரிசல் இல்லை

புத்தியில் குழப்பமில்லை

நண்பர்களுக்கும் பஞ்சமில்லை

அலைகளாக

உன் நினைவலைகள்

அடைமழையாக

நம் அன்பின்

நேற்றைய ஞாபகங்கள்

Advertisements

One thought on “பிரிந்த_உறவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s