நட்பு

அழகியின் இதயத்தில்

சுமந்ததால்

உனது பெயர் காதல்

அழகிய  இதயத்தில்

பூத்ததால்

உனது பெயர் நட்பு

Advertisements

2 thoughts on “நட்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s