ஒற்றைப் பிள்ளை

அம்மா

களைத்தாலும் அலுக்காமல்

அவள் திருகரத்தினால்

அனுதினமும்

மூன்று வேளைச் சோறும்,

அப்பா

கோபபட்டாலும்,

அவர் பையினில் இருந்து

எடுக்கும் காசும்,

அண்ணனுக்கு தெரியாமல்

அவனுக்கும் முன்னால் எழுந்து

அவனது சைக்கிளை

ஒரு முறையேனும் எடுத்து

ஓட்டி மகிழும் மனமும்

தங்கையின் கையில்

இருக்கும் முறுக்கினை

அவள் ஆசையாய் வாயில்

வைக்கும் தருணம்

அசாதாரணமாய்

அதனை பிடுங்கி தின்பதும்

என்று எதுவுமில்லாமல்

எப்படி ஒரே பிள்ளையாய்

நீ எங்களுடன் ஆசையாக

இருப்பாய் கண்மனியே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s