பொய்மையும்-வாய்மை

பொய்மையும் வாய்மை

ரொட்டி சுடும் வியாபாரியான கந்தன் என்பவன், தினந்தோரும் வயதான பெரியவர் ஒருவரிடம் கால் கிலோ வெண்ணெய் வாங்குவது வழக்கம். ஒரு நாள் கந்தனுக்கு தீடிரென்று அந்த கால் கிலோ வெண்ணெய் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க எண்ணி சோதித்தான். அதன் அளவு சரியாக இல்லாததால் மிகவும் ஆத்திரம் கொண்டான். அந்த பெரியவரை நீதிமன்றத்திற்கு இழுத்தான்.

இதனை விசாரிக்க இருந்த நீதிபதி  ”நீ அளவீடு செய்ய என்ன உபயோகித்தாய்,  எதாவது உபயோக படுத்தினாயா?” என்று அந்த பெரியவரிடம் நீதிபதி விசாரித்தார். அந்த பெரியவரோ, நிதானமாக மேன்மை பொருந்திய நீதிபதி அவர்களே, நான் அடிப்படை செயல்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நிலையில் இல்லை. ஆனாலும் காரணத்தினால் ஒரு அளவு கோல் வைத்து இருக்கிறேன் என்றார்.

அதற்கு நீதிபதி அந்த பெரியவரிடம் வெண்ணெயை எப்படி அளந்து கொடுப்பாய் என்று கேட்டார். அதற்கு பெரியவ்ர், நான் இவருக்கு வெண்ணெயை தருவதற்கு முன்பிலிருந்தே பல காலமாக இந்த வியாபரியிடம் கால் கிலோ மாவு வாங்குவேன். அந்த மாவின் எடைக்கு வெண்ணெய் கொடுப்பது வழக்கம். இதில் யாரையாவது குறைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அது அந்த வியாபாரி கந்தனை தான் சொல்ல வேண்டும்.

இதிலிருந்து நாம் அறியும் கருத்து என்னவென்றால், நாம் அடுத்தவருக்கு என்ன செய்கிறோமோ அதையே நாம் திரும்ப பெறுகிறோம். ஒன்றே சொல்வார் ஒன்றே செய்வார் உள்ளத்தில் உள்ளது அமைதி என்பது போல ஒன்று செய்தாலும் அதை நன்றாகச் செய்வது சாலச் சிறந்தது.

உண்மையும், பொய்மை என்பது நம்முடைய வழக்கமாகிவிடுகிறது. சிலர் பொய்மையை பின்பற்றி அதையும் உண்மை போலவே முகத்தினை வைத்துக் கொண்டு சொல்லும் அளவுக்கு அதையே பழக்கமாக்கிக் கொள்கிறார்கள். ஒரு சிலரோ ஒரு படிமேலே சென்று உண்மை என்பது இருக்கிறதா என்று ஐயம் வரும் அளவுக்கு பொய்மையில் ஊறிப் போய்விடுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் யாரை ஏமாற்றுகிறார்கள். தங்களைதான் – வேறு யாரையும் இல்லை என்பது எப்போது புரிகிறதோ அன்று அவர்களும் உண்மை விளம்பிகளாக மாறி விடுவார்கள்.

உண்மையை மட்டுமே பேசியதால் சத்திய சோதனைகள் பல வந்தாலும் சத்தியவான் காலத்தால் மாறாத புகழினைப் பெற்றான். உண்மையே பேசி வந்த மகாத்மா காந்தியால் நமக்கு சத்திய சோதனை தரமுடிந்தது….

நாம் வாழும் காலத்தில் உண்மையை மட்டுமே பேசிட முயற்சி செய்யலாமே ! ! !

(மிகவும் கடினம் தான் காலை எழுந்தது முதல் இரவு படுக்க போகுமுன் நாம் எத்தனை முறை உண்மைக்கு புறம்பாக இருந்துள்ளோம் என்று தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் நினைத்தால், மாறுவதற்கு வாய்புண்டு)

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்

குற்றம் அற்ற நன்மையைத் தரும் என்றால் உண்மை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் பொய்யும் சொல்லலாம் என்று வள்ளுவர் கூறினார் என்று நமக்கு நாமே ஆறுதலாக பொய்யை நமக்கு பழக்கமாக்கிக் கொள்ளாமல் இருப்போமே….

அதே வள்ளுவர் தான் மேலும் 9 குறள்களை நமக்காக கொடுத்துள்ளார்.

பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்.

பொய் சொல்லாமல் இருப்பது போலப் புகழ் தருவது இல்லை. அது அவன் அறியாமலேயே அவனுக்கு எல்லாப் புண்ணியங்களையும் தரும்.

உண்மையை மட்டுமே பேசியதால் சத்திய சோதனைகள் பல வந்தாலும் சத்தியவான் காலத்தால் மாறாத புகழினைப் பெற்றான். உண்மையே பேசி வந்த மகாத்மா காந்தியால் நமக்கு சத்திய சோதனை தரமுடிந்தது….

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு.

சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள இருளை நீக்கும் விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் அல்ல, சான்றோர்க்கு (அகத்து – உள்ளத்து இருள் நீக்கும்) பொய்யாமையாகிய(உண்மை என்ற விளக்கு மட்டுமே விளக்கு ஆகும்… ஏன் நாம் சான்றோர்களாய் வாழ முயற்சி செய்யக்கூடாது  என்பதைவிட நாம் மனிதர்களாய் வாழ முயற்சி செய்யலாமே ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s