இரும்பிலே ஒரு இருதயம்

படம் : எந்திரன்

பாடியவர்கள்: .ஆர். ரஹ்மான், கிரிஸ்ஸி

பாடல் வரிகள்: கார்க்கி

ஆங்கில வரிகள்: காஷ் ன் கிரிஸ்ஸி
You want to seal my kiss boy

you can’t touch this everybody…

hypnotic hypnotic… supersonic…
Super Star can’t can’t can’t get this

இரும்பிலே ஒரு இருதயம் முலைக்குதே,

முதல் முறை காதல் அழைக்குதோ

இரும்பிலே ஒரு இருதயம் முலைக்குதே,

முதல் முறை காதல் அழைக்குதோ

பூஜியம் ஒன்றோடு, பூவாசம் இன்றோடு.

வின்மீன்கள் வின்னோடு, மின்னல்கள் கண்ணோடு

கூகுல்கள் காணாத தேடல்கள் என்னோடு, காலங்கள் காணா காதல் பெண் பூவே உன்னோடு

ஐ ரோபோ உன் காதில், ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

ஐ ரோபோ உன் காதில், ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

ஐம் எ சூப்பர் கேல்(girl), உன் காதல் ரேப்பர் கேல்(rapper girl)

ஐம் எ சூப்பர் கேல்(girl), உன் காதல் ரேப்பர் கேல்(rapper girl)

என்னுள்ளே எண்ணெல்லாம் நீதானே நீதானே

உன் நீல கண்ணோரம் மின்சாரம் பறிப்பேன்

என் நீல பல்லாலே உன்னோடு சிரிப்பேன்

என் என்ஜின் நெஞ்சோடு உன்னை நெஞ்சை அனைப்பேன்

நீ தூங்கும் நேரத்தில் நான் என்னை அனைப்பேன்

என்னாளும் எப்போதும் உன் கையில் பொம்மையாவேன்
Watch me Robo shake it
I know you want to break it

தொட்டு பேசும் போதும் ஷாக் அடிக்க கோடும்

காதல் செய்யும் நேரம்  மோட்டார் வேகம் கூடும்

இரவில் நடுவில் பாட்டரி தான் தீரும்

மெமரியில் குமரியை தனி சிறை பிடித்தேன்

ஷட் டவுனே செய்யாமல், இரவினில் துடித்தேன்

சென்சார் எல்லாம் தேய தேய நாளும் உன்னை படித்தேன்

உன்னாலே தானே என் விதிகளை மறந்தேன்.

“எச்சில் இல்லா எந்தன் முத்தம் சர்ச்சை இன்றிக் கொள்வாயா?

ரத்தம் இல்லாக் காதல் என்று ஒத்திப் போகச் சொல்வாயா?………….

உயிரியல் மொழிகளில் எந்திரன் தானடி,

உளவியல் மொழிகளில் இந்திரன் நானடி

சாதல் இல்லா சாபம் வாங்கி மண் மேலே வந்தேனே

தேய்மானமே இல்லா காதல் கொண்டு வந்தேனே.
Hey… Robo… mayakathey…
You wanna come and get it Boy
Oh are you just a Robo Toy
I don’t want to break you
even if it takes to kind of like a break through
You don’t even need a clue
You be my man’s back up
I think you need a checkup
I can melt your heart down may be if you got one
We doing that for ages since in time of sages

முட்டாதே ஓரம்போ நீ என் காலைச் சுத்தும் பாம்போ

காதல் செய்யும் ரோபோ நீ தேவையில்லை போ போ.
இரும்பிலே ஒரு இருதயம் முலைக்குதே,

முதல் முறை காதல் அழைக்குதோ

இரும்பிலே ஒரு இருதயம் முலைக்குதே,

முதல் முறை காதல் அழைக்குதோ

பூஜியம் ஒன்றோடு, பூவாசம் இன்றோடு.

வின்மீன்கள் வின்னோடு, மின்னல்கள் கண்ணோடு

கூகுல்கள் காணாத தேடல்கள் என்னோடு, காலங்கள் காணா காதல் பெண் பூவே உன்னோடு

ஐ ரோபோ உன் காதில், ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

ஐம் எ சூப்பர் கேல்(girl), உன் காதல் ரேப்பர் கேல்(rapper girl)

ஐ ரோபோ உன் காதில், ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா? ஐம் எ சூப்பர் கேல்(girl), உன் காதல் ரேப்பர் கேல்(rapper girl)

ஐம் எ சூப்பர் கேல்(girl), உன் காதல் ரேப்பர் கேல்(rapper girl)

ஐ ரோபோ உன் காதில், ஐ லவ் யூ சொல்லட்டா?

ஐம் எ சூப்பர் கேல்(girl), உன் காதல் ரேப்பர் கேல்(rapper girl)

 

எந்திரன் ஒரு பார்வை

Advertisements

One thought on “இரும்பிலே ஒரு இருதயம்

  1. Pingback: உஷா

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s