உணர்வுகளின் ஆனந்தம்

”உனக்காக காத்திருப்பது  சுகம்,
காத்திருந்த நிமிடங்களை நினைத்து
பார்ப்பது அதிலும்  சுகம்,
உன் குரல் கேட்பது இனிமை
கேட்டது என் மனதில் உள்ள
காதல் என்பது அதிலும் இனிமை,

பார்க்காமல் காதல் கொண்டேன்
உன்னை பார்க்க துடிக்கிறேன்…

கொஞ்சம்    ஆர்வம்,
நிறைய       சந்தோசம்
சிறிது     பயம்,
அதிகமான  ஆசை
சின்னதாய் துடிப்பு

என்று இதயத்திற்குள் பல வகையான

உணர்வுகளின் துள்ளலில் அவள்….

திரும்ப கிடைக்குமா இந்த நாட்கள்,

இல்லை இந்த நிமிடங்கள்?”

அவனை நேரில் காணும் வரையில் கனவாக கண்டு களிக்கும் இந்த இனிமையான இன்பத்தை அவரைக் கண்டபின் அவளின் அந்த நொடிகளை நினைத்துப் பார்க்கவே இந்த  பதிவு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s