தோழியின் கேலி

தோழியின் கேலி

எப்படியடா இப்படி எழுதுகிறாய், இத்துனை நாள் எங்கிருந்தது இந்த ஞானம் என்று கர்வமாக கேட்டாள் ஒரு தோழி என்னிடம்…

பெருமைபட ஒன்றும் இல்லை உனக்காக நான் எழுதியதில் ஒரு துளிகூட எழுதவில்லை.

மீளா துயிலில் நான் இருந்தால்,

எனக்காக அங்கு வந்துவிடாதே,

மீண்டும் மீண்டு எழுவேன்

உன் கண்ணீரைத் துடைக்க.

என்று ஏதோ சொல்லியது தான் என்னுடைய முதல் வரியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்தவரின் வரிகளை உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன், அடுத்தவரின் வரிகளை ரசித்து இருக்கிறோமே.

உன்னோடு வாழ்ந்த நாட்களில்

அடுத்தவரின் வரிகளை ரசித்தோம்,

உன்னை பிரிந்த பின்

என் வலிகளை

வரிகளாக்கி ரசித்தேன்..

இன்று என்னைச் சுற்றி இருக்கும் நட்புகளுக்காக என்னுடைய வரிகளைச் இடுகிறேன்…. இதுவரை இதயத்தில் பட்டதை, இந்த இனைய தளத்தில் இடுகிறேன்.

என்னுடைய வாழ்க்கையில் பல பாடங்களை உன் மூலமாக கற்றேன், அதனை பதிவுகளின் மூலமாக சொல்ல எனக்கு அத்துனை ஆண்டுகள் வாழமுடியுமா என்று தான் தெரியவில்லை.

நண்பனும் பகை போல் தெரியும் அது நாட்பட நாட்பட முடியும், – இது ரசித்தது

நட்பும் சுகம் போல் தெரியும் அது காலம் செல்ல செல்ல தெரியும் – இது வலித்தது.

காலம் செல்ல செல்ல எதுவும் நிரந்தரம் இல்லை என்பது எனக்கு புரிந்தது போல உனக்கும் புரியும், காயங்கள் ஆறினாலும் வடுக்கல் மாறாது.

ஆயிரம் பேர் ரசித்தாலும் உன்னுடைய ரசனையை மட்டுமே இன்றும் நான் ரசிக்கிறேன்.

Advertisements

3 thoughts on “தோழியின் கேலி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s