காதல் கண்ணாமூச்சி

ஒரு தோழியின் காதல் கவிதை….

”நான் சொல்ல கூடாதா இந்த பொய்யை,

ஐந்து நாள் உன்னை பிரியப்போகிறேன்

என்று  நீ சொல்லும் போது

ஐந்து நிமிடம் கூட என்னால் முடியாது

வேண்டாம்  என்று உன்னை கெஞ்சகூடாதா?”

”மனதில்  உணர்ந்தேன் உன் காதலை, மறுமுறை

கேட்டேன் அதை நீ சொல்வதை

என்னில் மறைத்தேன் எனக்கு தெரிந்ததை,

உன்கண்ணில் பார்த்தேன்

உன் மனம் துடித்ததை சொல்ல நினைத்தேன்

உன்னிடம் என் காதலை,

சொல்லும்முன் வாங்கிவந்தேன் உன் இதயத்தை
காலம் சொன்னது எனக்காக நீ பிறந்ததை, காட்டிதந்தது

இறைவனுக்கு என்மிதுள்ள அன்பை
நன்றி மறவேன் இறைவன் உன்னை படைத்ததற்க்கு
காதல் செய்வேன் உன்னை மனமகிழ்ந்து நான் சாகும்வரை”

இதை யார் எழுதியிருந்தாலும், எழுதப் பட்டவரைவிட யாருக்காக எழுதப்பட்டதோ அவர் மிகவும் பாக்கியசாலி…

நீ கெஞ்சாமல், கொஞ்சி இருந்தால் இந்த ஐந்து நாள் பிரிவு இல்லாமல் இருந்திருக்குமோ ???

அந்த இறைவனும் உனக்கு நன்றி சொல்வான் நீவீர் வாழும்வரை இந்த அன்பும், பாசமும் மாறாமல் இருந்தால் கவியே….

பிரிவா? இது பிரிவா? இல்லை உன் அன்பினை உன் அன்பானவர் உணரும் சந்தர்ப்பம் அன்றோ?

தன்னை உன்னிடம் தந்து, உன் காதலை மட்டுமே தன்னோடு கொண்டுச் செல்கிறேன் என்று சொன்னது உன் செவிகளில் விழவில்லையா

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s