அ முதல் நட்பிற்கும் வேண்டுமாம்

அ முதல் நட்புகாக :

அன்பை உணர வேண்டும் ஒரு நட்பு,

ஆதி முதல் வேண்டும் ஒரு நட்பு,

உன் இதயம் இருக்கும் இடம்தான் என் வீடு எனும் ஒரு நட்பு,

ஈட்டிய நட்பு இறுதிவரை வேண்டும்,

உதவிக்கு மட்டுமா அதற்கு தானே நான் உனக்கு நட்பானேன்,

ஊரறிய என் தாய்க்கு மற்றுமொரு மகளாய்/மகனாய் வேண்டும் ஒரு நட்பு,

எதிர்பார்ப்பின்றி எந்தன் நட்பு, எதிர்பார்த்தாலும் வேண்டும் உந்தன் நட்பு,

ஏனோ என்றிருந்த என்னை எனக்கு அடையாளம் காட்டிட வந்ததே ஒரு நட்பு,

ஐந்து வயது முதல் ஐனூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திட வரமாய் வேண்டும் ஒரு நட்பு,

ஒ – ஒன்று பட்டாள் உண்டு வாழ்வு என்று ஒரு நட்பு,

ஓ – நட்பிடம் ஓடி பழகிய கால்கள் எப்போதும் நிற்காது…

Advertisements

2 thoughts on “அ முதல் நட்பிற்கும் வேண்டுமாம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s