பிரிவு

தாலி   கட்டும்  போது
கணவனாக வந்தாய்

கைபிடித்து நடக்கும் போது
காவலனாக உடன் நின்றாய்

உன்மடியில் உறங்கும் போது
தாயை மறக்கடித்தாய்

சிரித்து மகிழ்ந்த போது
தோழனாகவே மாறிபோனாய்

நல்லதே நடக்க அறிவுறை வழங்கும் போது
நல் ஆசானாக நின்றாய்

ஏனடா ? என்னை பிரிந்து பகைவன் ஆனாய்?

அன்புத் தோழியே,

உன்னை பிரிந்து வாழும் அந்த மனிதன்….

உண்ணும் உணவு அறுசுவையானாலும்

அது கடும் விஷமாக உணர்வான் ! ! !

உறங்குவது பஞ்சு மெத்தையானாலும்,

அது முள் படுக்கையாகவே இருக்கும் ! ! !

உன்னைத் தேடி வரும் நாள் வெகு தூரமில்லையடி….

Advertisements

2 thoughts on “பிரிவு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s