அடிமையாவதற்கு

”கடலாய் இருக்கிறாய் அன்பே
அனுமதி  கொடு,
ஒரு மீனாய் வாழ்வதற்க்கு

காற்றாய் சுற்றுகிறாய் தென்றலே
கொஞ்சம் தொடு,
ஒரு பூவாய்  விரிவதற்க்கு

மண்ணில் பெண்ணாகிறாய் அழகே
இறக்கம் காட்டு,
உன் அன்புக்கு அடிமையாவதற்கு”

தோழியே கனவுகள் எனக்கு மட்டுமே சொந்தமானதால், உனக்கு இவை கனவுகளாக இல்லாமல் நிஜமாகட்டும் என்று அன்பு கட்டளை இடுகிறேன் இறைவனுக்கு….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s