கண்ணே ! ! !

”இதுவரை உணர்ந்ததில்லை
இதுபோன்ற நினைவை
இதற்க்கு முன் தொட்டதில்லை
இவ்வளவு மென்மையை
எப்போதும் பார்த்ததில்லை
இத்தனை அழகை

தென்றலுக்கு உருவம் இருந்திருந்தால்?

நிலவு மண்ணில் பிறந்திருந்தால்?

அன்பே
உனக்கு நிகராகாது!

மலர்கள்    உன்   இதழ்கள்
பட்டாம்பூச்சி  உன் கண்கள்
சங்கீதம்  உன்  அழுகை
பட்டுமெத்தை உன் மேனி
காத்திருந்தேன்  பத்துமாதங்கள்
புண்ணியம் செய்தேன் உன்னை பெருவதற்க்கு”

கண்ணே,
உனக்கு நிகராகாது எதுவும் !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s