சொல் கண்ணா

அன்புத் தோழியின் ஆசைகளை அசைப் போடுகிறேன் ! ! !

”நிலவின் ஒளியில்  கனவில் மிதக்கும்
எனது மனது
பொழுது விடிந்தும் உறக்கமின்றி தவிக்கும்
எனது கண்கள்

என்ன செய்வேன் நான்  எப்படி
சொல்வேன் நான்

சிலையாக வடித்திருப்பேன் அன்பே நான்
சிற்பியாயிருந்தால்
கவிதையாக எழுதியிருப்பேன் கண்ணே நான்
கவிஞனாயிருந்தால்
என்னுள் மறைத்திருப்பேன் அழகே நான்
ஆடையாயிருந்தால்
மூச்சில் ஒளிந்திருப்பேன் உயிரே நான்
காற்றாயிருந்தால்

சொல் கண்ணா

உடன் நடக்கும் நிழலாயிடுவேன்
என் உயிர்  வாழும் வரை ”

இது ஆசைக் காதலில் காற்றினில் எழுதியதை நான்  இனையத்தில் ஏற்றிட நினைத்தேன் ! ! !

அந்த கண்ணன் யாரோ ?

கண்ணன் தானா?

இல்லை கள்வனா?

உன் இதயத்தைக் களவு செய்தவன் அல்லவா அதனால் தானடி கள்வனா என கேட்டேன என் தோழியே ???

இத்தனை அன்பு வைக்காதே உன்னை பைத்தியம் என்று அடை மொழியிட்டு அழைக்க நேரிடும் ! ! !

காதலிப்பதை விட, காதலிக்கபடுவது சுகம் தான் என உன் கவிதை உணர்த்துகிறது ! ! !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s