எல்லாம் நீயே

இது என்னுடைய சொந்த கவிதை இல்லை, நான் ரசித்த கவிதை… இந்த கவிதையின் சொந்தக்காரர், என்னுடைய நண்பர், அவருக்கு அவருடைய காதலியின் அன்பின் அடையாளம். எல்லாம் நீயே என்று உருகும் அந்தப் பெண்ணை என் நண்பர் கைப்பிடிக்க அவரது பெற்றோர் சம்மதிக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன்…..


இறைவன்  பார்க்கும்  சக்தியை  தந்தது,
உன் முகம் காணத்தான்
கேட்க்கும்  சக்தியை  கொடுத்தது
உன் குரல்  கேட்கத்தான்
எனக்கு வாழ்க்கை தந்தது
உன்னுடன்  வாழத்தான்

காற்றை  வெறுக்கிறேன்  உன் உடல்
தீண்டும்  போது
இயற்கையை  மன்னிக்கிறேன் உன் கண்கள்
காணும்  போது

எல்லாம் நீயே

என்  கை  பிடித்து அழைத்து செல்
என் வாழ்க்கை  இனிமையகும்
உன்  மனதில்  இடம்  கொடு
என்  ஜென்மம்   பூர்த்தியாகும்”.


இறைவா அவர்களுக்கு – எல்லாம் நீயே ! ! !


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s