படித்ததில் பிடித்தது-1

படித்ததில் பிடித்தது, பிடித்ததும் சுட்டது ! ! !

சிந்தனை சிற்பி யாரோ தெரியாது, ஆனால் மிகவும் ரசித்தேன் ! ! மீண்டும் படிக்க நினைத்ததால் இங்கு காபி பேஸ்ட் செய்தேன் ! !

கோழி அடைக்காக்கும் போதே
குஞ்சுகளை எண்ணக்கூடாது!

பேசுகிறவரை விட கேட்பவருக்கு
அறிவு அதிகம் வேண்டும்!

முடியும் என்று உறுதி கொள்பவனே
முடித்தும் காட்டுவான்!

சிரிக்கச் சொல்லும் உலகம்தான்
சிந்திக்கவும் சொல்கிறது!

விரும்பியது கிடைக்கவில்லையா?
கிடைத்ததை விரும்பு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s