திருமண வாழ்த்துக்கள்

காதலர் தினம் அன்று திருமண நாள் கொண்டாடிடும் என் இனிய சகோதரிக்கு காதலர் தின வாழ்த்துக்களோடு

ஐந்தாம் ஆண்டு திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்….

ஐம்பதாம் ஆண்டு திருமண நாள் காண வாழ்த்துக்கள் ! ! !

ஐந்து ஓடி விட்டது ! ! ! ஜஸ்ட் 45 மோர் ! ! !

Happy Valentine's Day

Happy Wedding Anniversary ! !

Marriage is a coming together for better or for worse, hopefully enduring, and intimate to the degree of being sacred.

This wishes is for the right people on right time ! ! ! Have a great years together ! ! !

A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person –  This is for the wonderful couple in my family.

To love someone deeply gives you strength. Being loved by someone deeply gives you courage.

I hope you both have the courage as well as strength.

To keep your marriage brimming,
With love in the loving cup,
Whenever you’re wrong, admit it;
Whenever you’re right, shut up.

This is meant for my bro-in-law (Secret of his Success).

Keep it up 🙂

Hope you enjoyed your trip.

Advertisements

3 thoughts on “திருமண வாழ்த்துக்கள்

 1. வயது கூட கூட மனக்கூடுதலில் மணம் கூடிவிடுவது திருமணத்தின் சிறப்பு.

  உங்கள் சட்ட சகோதரருக்கும், கோதரிக்கும் வாழ்த்துக்கள்.

  • உங்கள் எழுத்துக்களால் சிரித்து இருக்கிறேன்……
   எப்பவும் போல் இப்பவும் கொஞ்சமும் ஃப்யூஸ் போகாத ட்யூப் லைட் போல அடுத்த நொடியில் சிரித்தேன்…
   சட்ட சகோதரர் படித்துவிட்டு மிகவும் ரசிப்பார் என்று நம்புகிறேன் …..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s